PDA

Bekijk Volledige Versie : VoedingKeyser Suze
01-07-12, 13:27
Omdat er veel mensen zijn die beetje overgewicht, suikerziekte en te hoog cholesterol hebben, vaak ook nog hoge bloeddruk, geef ik ze de volgende tekst mee. Het zullen waarschijnlijk meerdere schermen worden om de hele tekst te kunnen posten, maar hoop dat het inzicht geeft waarom we echt niet zoveel meel rijst en pasta hoeven in te slaan voor als SHTF...alles is volstrekt wetenschappelijk onderbouwd, dus mocht je de indruk hebben dat iets niet correct is, dan gaarne niet op gevoel iets tegenstrijdigs roepen, maar met gefundeerde argumenten komen.

Onze fraaie planeet bestaat ongeveer viereneenhalf miljard jaar en sinds drieŽneenhalf miljard jaar is er leven op aarde. Er heeft een ontzagwekkende evolutie plaatsgevonden, waarbij plantaardig en dierlijk weefsel in de loop van de tijd bezit heeft genomen van het water, het land en de lucht. Voor elk van deze organismen, variŽrend van eencellige tot complexe meercellige planten en dieren, geldt dat ze een balans hebben gevonden ten opzichte van het milieu, andere organismen, soortgenoten en voeding. Een verstoring in deze balans noopt een organisme tot aanpassing. In welke mate een planten- of diersoort in staat is zich aan te passen, bepaalt of de soort in stand blijft, al dan niet in aangepaste vorm.
De mens is in zijn huidige vorm ongeveer vier miljoen jaar aanwezig. Grofweg hebben we met name in de eerste miljoen jaar grotere evolutionaire veranderingen gekend en daarna in de laatste miljoen jaar, waarbij we in het allerlaatste stuk van dat laatste stukje van de vier miljoen, een dramatische verandering kunnen onderscheiden. Terwijl we als Ďmensí langzaam evolueerden van aapachtige, naar mensachtige naar homo sapiens (de moderne mens), hebben we 99% van de tijd geleefd als jager-verzamelaar. In dat laatste stukje tijd, heeft de mens geleerd hoe hij de beschikbare planten- en diersoorten kon aanwenden om een meer sedentair leven te leiden. Dieren waren getemd, planten konden seizoensgericht worden gezaaid en geoogst. Dit ging gepaard met de geboorte van de menselijke samenleving. Groepen mensen die in eerdere tijden zwervend een bestaan hadden, clusterden samen tot gemeenschappen, waarbij in de loop van de tijd steeds complexere sociale structuren ontstonden. Er is, zeker in de westerse wereld, geen mens meer die zelf voor de volle 100% in zijn eigen behoefte voorziet. Die verregaande specialisatie van mensen, waarin we in pakweg de laatste 10.000 jaar maar met name in de laatste 4000 jaar verkeren, heeft geresulteerd in boeren, slagers, bakkers, ambachtslieden, leraren en medici, aangestuurd door overheidsbeambten. Hierbij wil ik nog opmerken dat we er als mensen zeker niet in alle opzichten op vooruit zijn gegaan, doordat we ook middels deze constructie militairen financieren en godsdienst een prominente rol in de maatschappij heeft verworven.
In de laatste 4000 jaar is onze voeding drastisch anders dan in die miljoenen jaren daarvoor. Bestond onze voeding voorheen met name uit vlees, vis en schelp- en schaaldieren, fruit, noten en knollen en groenten, waarbij er ook nog een seizoensgebonden variatie aanwezig was, heden ten dage bestaat een groot deel van onze dagelijkse inname uit granen en veel minder uit bovengenoemde groepen. In Nederland wordt het belang van de Schijf van Vijf, waarin granen een prominente rol innemen, door overheid en andere organisaties onderstreept en uitgedragen.
Opmerkelijk is dat voor de Schijf van Vijf geen enkele wetenschappelijke studie is uitgevoerd. De studies die de laatste jaren wel over dit onderwerp verschijnen, laten zien dat een grote groep mensen een aanmerkelijk gezondheidsrisico loopt bij het volgen van dit dieet. Coeliakie (glutenintolerantie) is direct gerelateerd aan de hoge inname van graanproducten. Wanneer men klachten krijgt van bepaalde voeding in de vorm van buikkrampen en diarree, dan zal de persoon in kwestie deze producten al snel mijden. Dat is dan ook het geval bij coeliakie. Maar wanneer gezondheidsproblemen zich pas na vele jaren openbaren, zal de relatie met voeding niet snel worden gelegd en is het tevens lastig ingesleten voedingspatronen te wijzigen.

Keyser Suze
01-07-12, 13:27
Zoals uitgelegd, verschillen wij weinig qua fysiek met de homo sapiens van 10.000 of 400.000 jaar geleden. Als diersoort verschilt de mens niet van andere dieren; het is eten of gegeten worden, survival of the fittest. Dat maakt dat ons organisme, beter gezegd ons metabolisme, heel goed in staat is om te gaan met perioden van schaarste. Wij hebben als mens dus ook een voorkeur voor eten dat we makkelijk kunnen vergaren, makkelijk kunnen verteren en dat een hoge voedingswaarde heeft. Met andere woorden, je kunt het gemakkelijk verkrijgen en levert snel veel energie. Granen waren pas voorhanden op het moment dat we neerstreken in een bepaalde regio en daar ook bleven. Grassen werden geselecteerd op hun korrelgrootte en al snel heeft de mens een heel aantal granen voortgebracht. Dit gaf een groot voordeel want het kon gemakkelijk worden gezaaid en geoogst en was bovendien langer houdbaar dan andere voedingsbronnen. En hiermee ontstond een situatie waarbij de mens in de loop der eeuwen in de problemen kwam; waar we eerst nog hard moesten werken om voldoende voedsel te vergaren, verkregen we dit gemakkelijker. Ook de vertering van granen kost geen enkele moeite. Ons lichaam hoeft er bijna niets voor te doen om hoogcalorisch voedsel in de vorm van koolhydraten vanuit de darm naar het bloed te doen gaan. Granen bestaan uit zetmeel en zetmeel is niets anders dan aan elkaar gekoppelde suiker moleculen. Die kunnen direct benut worden door onze hersenen (die kunnen glucose en ook ketonen * als brandstof gebruiken, terwijl onze spieren ook op andere energiebronnen als vetzuren kunnen werken) of door onze spieren worden verbrand. Normaliter kunnen onze spieren de glucose ook opslaan. Ook de lever kan een behoorlijke voorraad glucose opslaan. Vetten en eiwitten kunnen veel lastiger worden opgenomen door ons lichaam. Het zijn meestal grotere moleculen die eerst dienen te worden gesplitst in kleinere stukjes in de darm, om vervolgens als bouwblokjes voor cellen in de bloedstroom terecht te komen, of om als grondstof te dienen om via ingewikkelde processen omgezet te worden in glucose.Een mooi voorbeeld hiervan is de Eskimo. We weten dat hersenen glucose en ketonen kunnen gebruiken en dat geldt uiteraard ook voor Eskimo’s. Toch bestaat hun dieet voor meer dan 95% uit vlees, vet en vis. Die hebben geen last van de Schijf van Vijf. Keurig doet hun lichaam wat het al miljoenen jaren doet, namelijk het omzetten van eiwitten en vetten naar andere stoffen die het lichaam nodig heeft. Ook aan vitamines ontbreekt het hen niet. Hetzelfde geldt voor veel andere natuurvolken als de Bosjesmannen in Afrika en de Aboriginals uit AustraliŽ. Wat dat betreft zijn we als Westerlingen maar een armetierige club; sommige huidige jager-verzamelaars kennen meer dan 200 soorten fruit en groenten en eetbare planten. De mensen die in de loop der eeuwen vanuit Afrika, waar homo sapiens is geboren, zich verspreid hebben over de aardbol, hebben zich in eerste instantie zomers aan kust opgehouden, alwaar vissen en schaal- en schelpdieren voorhanden waren, aangevuld met klein wild en eetbare planten. De herfst, winter en lente werden gebruikt om achter het grotere trekkende wild aan te jagen, terwijl onderweg gebruik werd gemaakt van noten, knollen en insecten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de mensen die merendeels aan zeekusten leefden gedurende de warmere maanden, ook langer waren qua postuur en waarschijnlijk ook langer leefden.
Kennelijk hebben granen tot voor kort nauwelijks een rol gespeeld in onze voeding. Om te komen tot een practisch inzicht met betrekking tot de welvaartsziekten die gerelateerd zijn aan deze nieuwe manier van voeden, gaan we 2000 jaar terug in de tijd. Na de uittocht uit Afrika, werden AziŽ, Europa en via de landbrug Amerika bevolkt. Omdat de zeespiegel toen een stuk lager was, bereikte men redelijk gemakkelijk met bootjes de eilanden die we tegenwoordig tot IndonesiŽ en AustraliŽ rekenen. Ten oosten van AustraliŽ liggen nog een heel aantal eilanden en een daarvan ligt redelijk ver weg. Tegenwoordig heet dit eiland Nauru en de eerste mensen hebben 2000 jaar geleden voor het eerst voet gezet op dit eiland. Het kostte die mensen een wekenlange boottocht om er te geraken, met waarschijnlijk weinig voedsel aan boord dat zo’n lange tocht kon doorstaan. De mensen die de reis overleefden, waren dan ook mensen die met weinig eten toekonden. De eerste westerlingen die op Nauru ten tonele verschenen in de negentiende eeuw, troffen daar prachtige gespierde mensen die leefden van de visvangst en het weinig dat dit tropische eiland verder had te verschaffen. Toen de Japanners er in de tweede wereldoorlog aankwamen, telde Nauru circa drieduizend bewoners; na een keihard regime bleven er in 1945 ongeveer duizend bewoners over. Na de tweede wereldoorlog vond men er fosfaat wat gebruikt werd voor de industrieŽn in het westen. Ook de toeristen wisten het eiland te waarderen. Het gevolg voor de mensen op Nauru was, dat zij niet meer op zoek hoefden naar hun voedsel, maar een westers dieet konden importeren.

* met dank aan Newprepper

Keyser Suze
01-07-12, 13:28
De slachting van de Japanners is minstens zo wreed als hun huidige lot; de mensen op Nauru zijn de aller dikste ter wereld, negen van de tien hebben Diabetes Mellitus (suikerziekte) en de gemiddelde levensverwachting ligt rond de zestig jaar. Een zelfde lot hebben bijvoorbeeld de Pima indianen ondergaan; voorheen fiere indianen die hard moesten werken om op de prairie aan hun kostje te komen, maar nu in trailers wonen op een stukje reservaat met een slecht betaald baantje maar meestal een uitkering. Hun eetpatroon is aangepast aan Amerikaanse normen en de gemiddelde Pima indiaan is dan ook niet meer in staat om op een paard te zitten.
De Pima indianen en de bewoners van Nauru hebben een ding gemeen; doordat zij eeuwenlang traditioneel gejaagd en geleefd hebben van het weinige dat het land hun bracht, zijn zij genetisch geselecteerd op zuinigheid. Om op een droge prairie of zeetocht en eiland te kunnen overleven, dient een mens om te kunnen gaan met continue schaarste. De Engelstalige vakliteratuur noemt dit het ‘thrifty-gene’ oftewel het lage energie verbruik zit hen in het DNA.
In onze westerse samenleving zijn mensen met zo’n thrifty-gene ook aanwezig. In tijden van schaarste zijn zij de overlevers. Ter illustratie; na de Hongerwinter van ‘44/’45 werden er relatief veel dikke kinderen geboren. Heden ten dage zijn dit mensen met overgewicht en suikerziekte. Hun zuinige aanleg maakt dat overtollige suikers (en suiker hebben we feitelijk niet nodig in onze voeding) worden opgeslagen. Omdat zij beschikken over heel zuinige spieren, kunnen hun spieren ook slecht deze suikers opnemen, dus de suikers blijven lang in het bloed circuleren, wat de alvleesklier noopt tot het produceren van veel insuline. Insuline is immers noodzakelijk om glucose de lichaamscellen in te krijgen. Zonder insuline (een hormoon van de alvleesklier) komt glucose niet daar waar het wezen moet. Mensen met het ‘zuinigheidsgen’ hebben andere spiervezels; deze spiervezels zijn slecht in staat om snel te reageren op hogere suiker-spiegels, waardoor deze traag worden opgenomen. Daardoor blijven de suikers langer in het bloed, waardoor de alvleesklier hoge concentraties insuline blijft produceren. In de loop van het leven, raakt de alvleesklier ongevoelig voor deze hogere concentraties suikers en raakt bovendien uitgeput. Ook de organen waarop de insuline moet werken, raken minder gevoelig voor insuline, waardoor de suikers nog slechter worden opgenomen, hetgeen leidt tot een vicieuze cirkel. Dit is het begin van ouderdomssuiker, diabetes mellitus type 2. Daarnaast speelt nog een ander belangrijk proces. Eenvoudig gezegd is het lichaam zo druk bezig met het verwerken van suiker, dat de vetstofwisseling in gevaar komt. De vetcellen reageren hierop door vetten die in het bloed circuleren (en suiker), op te slaan. Bovendien wordt de normale terugkoppeling vanuit de vetcellen, die een seintje geven aan de hersenen (hypothalamus) verstoord.

Vetcellen die normaliter bij een bepaald niveau aan de hersenen willen vertellen dat ze ‘vol’ zijn, produceren een hormoon, leptine. Leptine spoort het metabolisme aan (de verbranding wordt op een hoger niveau gezet) en vertelt de hersenen dat er minder dient te worden gegeten. Dit regelmechanisme raakt uit balans, doordat de hogere vetzuur concentratie in het bloed (want het lichaam was te druk bezig met de suikers dus de vetten worden ongemoeid gelaten) ook nog de receptoren in de hersenen (op hypothalamus niveau) blokkeren. De normale terugkoppeling is dus niet mogelijk. We hebben dan de onwenselijke situatie waarbij de suikers en de vetten in het bloed verstoord zijn, met allerlei schadelijke effecten van dien, maar bovenal komen de meeste patiŽnten (eerst waren het mensen, nu zijn het plots patiŽnten!) met het gewicht in gevecht. Een bijkomend probleem is de hoge bloeddruk die frequent gezien wordt bij mensen met Diabetes Mellitus. Onderzoek hiernaar is in volle gang, maar voorlopig lijkt het erop dat ook dit een gevolg is van de uitputting van de alvleesklier. Daarnaast worden allerlei ‘fijn-regulaties’ in het lichaam verstoord door de te hoge suiker- en vetspiegels en treedt er activatie op van het immuunsysteem, waardoor er in het bloed en de weefsels een scala aan stoffen vrijkomt, die normaliter betrokken zijn bij ontstekingsprocessen (cytokinen, Platelet Activation Factor, leukotriŽnen, tumor necrosis factor, histamine, om er maar een aantal te noemen), met als gevolg schade aan bloedvaten (atherosclerose). Door de atherosclerose (aderverkalking) worden de bloedvaten stijver, waardoor ze minder goed in staat zijn te reageren op de bloeddruk, met als gevolg een verhoogde bloeddruk. Deze uitgebreide verstoringen zien we reeds bij kinderen met overgewicht; het is dus slechts een kwestie van tijd dat deze kinderen op latere leeftijd niet alleen overgewicht ontwikkelen, maar ook Diabetes Mellitus type 2 en hoge bloeddruk (hypertensie). Interessant is hierbij een studie onder kinderen in ItaliŽ waarbij gekeken werd naar de correlatie tussen inname van granen (denk aan de pasta en de pizza!) en overgewicht, verstoorde suikerspiegels en bloeddruk; de kinderen die meer graanproducten kregen voorgeschoteld bleken zwaarder, hadden een hogere bloeddruk en was zowel de insuline verhoogd (de alvleesklier is hard aan het werk) alsook de suikerspiegel.
Dit cluster van aandoeningen noemen we tegenwoordig het metabool syndroom of Syndroom X. Het is welvaartsziekte nummer ťťn. Het is eenvoudig te voorkomen. Het is eenvoudig te behandelen. Enkele jaren geleden startte een Zweedse internist samen met een diŽtist een behandeling bij mensen met Diabetes Mellitus type 2 en overgewicht; koolhydraten werden uit het dieet gehaald en na enige tijd normaliseerde het gewicht en waren medicijnen niet meer nodig in 19 van de 20 patiŽnten.

Keyser Suze
01-07-12, 13:29
Brood, daar zit wat in… hetzelfde geldt voor aardappels, dat is ook zo’n zetmeel bom. Indien het zuinigheidsgen (thrifty) in de familie zit ben je niet blij, want met de Schijf van Vijf eindig je met een dikke buik die blauw is van de spuitjes met insuline tegen de suikerziekte en iedere ochtend een hand pillen tegen de hoge bloeddruk. Het beste advies dat ik kan geven is: eet wat een oermens eet, eet alleen niet als een oermens, dat staat zo slordig.
Uiteraard zijn er nog andere gezondheidsaspecten die profiteren van een lager lichaamsgewicht; zo maken vrouwen met overgewicht 60% meer kans op borstkanker. Daarnaast is snurken en ook het apneu syndroom (waarbij de patiŽnt in zijn slaap enkele seconden of soms zelf meer dan een minuut niet ademt, waardoor men niet uitrust en overdag vermoeid is) een gevolg van overgewicht. Daarnaast is men meer vermoeid doordat men al dat extra gewicht de hele dag meesleept (tien kilo overgewicht is vergelijkbaar met de hele dag een volle emmer water dragen). Ook maakt men meer kans op galstenen, maagklachten door maagzuur wat door de verhoogde buikdruk in de slokdarm een aantasting geeft van het slijmvlies met alweer meer kans op slokdarmkanker, jicht en artrose (slijtage van de gewrichten als gevolg van de zwaardere belasting). Ook rugklachten door de hogere belasting en slechtere houding van de wervelkolom worden vaker gezien bij mensen met overgewicht. Een miniem voordeel van overgewicht lijkt te zijn dat vrouwen na de menopauze iets minder vaak osteoporose (botontkalking) hebben, maar doordat men harder valt bij een groter gewicht wordt de kans op een fractuur niet veel kleiner. Helaas maken mensen met overgewicht meer kans op depressieve klachten doordat men sociaal wordt gestigmatiseerd; verder is er een duidelijke relatie met onvruchtbaarheid (vrouwen) en erectiestoornissen, wat een verdere rol speelt bij het ‘niet lekker in je vel zitten’ of ernstiger somberheidgevoelens. Door diverse factoren hebben mensen met overgewicht meer kans op trombose (bloedproppen, vaak in de kuit) wat kan leiden tot een longembolie, een potentieel dodelijke conditie (bloedprop in een bloedvat van de longen). Ten slotte geeft overgewicht meer kans op een aantal aandoeningen van het zenuwstelsel, waarvan een aantal een chronisch karakter hebben.
Het is niet erg om te zwaar te zijn, maar het is niet prettig, zeker niet in het licht van de hierboven beschreven extra risico’s. Het vraagt nogal wat om een andere levensstijl te volgen met andere dieet gewoonten dan dat men maatschappelijk krijgt opgedrongen (schijf van vijf) of gewend is (‘s avonds eten we groente, stukje vlees en aardappelen, ’s morgens en voor de lunch uiteraard een aantal boterhammen; dat doen we al vanuit onze jeugd). Ter afsluiting van dit verhaal de uitsmijter: mensen met overgewicht bewegen net zoveel als mensen met een gezond gewicht, dus daar zit het hem niet in. Bewegen of sport is heel gezond, maar heeft niet duidelijk een effect op het gewicht.
Iedereen weet dat er rijke landen en arme landen zijn. Als u dit leest, woont u waarschijnlijk in een rijk land. Ook mensen met weinig inkomen hebben het nog altijd beter dan mensen in een derde wereld land, helaas.
Veel van onze producten komen uit armere landen. Denk daarbij niet alleen aan goedkope laptops maar juist ook aan onze voedingsmiddelen. En daar zit volgens mij wat scheef. Voor onze chocolade komt de cacaoboon uit Ivoorkust, Ghana en IndonesiŽ, om maar een voorbeeld te noemen. Dat zijn geen rijke landen. Om de cacao te verbouwen, worden vaak oerwouden omgekapt. Hetzelfde geldt, in meer of mindere mate, voor koffie en thee, katoen, palmolie, soja en suikerriet. Voor veel van onze genotproducten worden dus onvervangbare oerwouden gekapt. De lonen liggen laag en de producenten van deze producten strijken de winst op. Ondertussen doneren wij geld aan het Wereld Natuur Fonds en Greenpeace om deze oerwouden te behouden. En we worden er (vaak) dik en ongezond van en dus betalen we dubbel voor ons genot.
Een andere belangrijke voedingsbron binnen ons Westerse dieet (Schijf van Vijf) zijn granen, rijst, aardappels en maÔs. Dit zijn hoogenergetische voedingsmiddelen (bronnen van koolhydraten, een mooi woord voor suikers), zonder dat ze (veel) bijdragen qua mineralen en vitamines. Met andere woorden, het is pure energie, die je direct kan gebruiken. Handig als je een hele dag hard moet werken. Dus wanneer je ’s morgens twee boterhammen neemt en vijf kilometer moet fietsen naar je werk, of je gaat naar de sportschool of je bent timmerman, dan kunnen die boterhammen direct worden gebruikt (verbranden van energie). ’s Avonds eten we vaak ook nog eens deze energierijke voedingsmiddelen, maar dan gaan we vaak niet veel doen; moe van een hele dag werken, zijn we blij dat we het journaal vanaf de bank kunnen bekijken of we internetten nog eens wat, of er is een leuke film op televisie. Waar gaan die koolhydraten dan naar toe? Als we ze niet verbranden door middel van lichamelijke activiteit, worden ze opgeslagen; de koolhydraten worden opgeslagen in de lever, in de spieren en als er dan nog teveel zijn, als vet. Daar is ons lichaam heel goed in, het omzetten van de ene stof in de andere, vergelijk het maar met Lego blokjes waar je telkens iets anders van kunt maken. Ons voedsel is opgebouwd uit eiwitten (aminozuren aan elkaar geplakt), vetten en suikers (ook zetmeel valt hieronder, dit zijn een aantal suikermoleculen aan elkaar geplakt; macaroni en aardappelzetmeel zijn hier goede voorbeelden van). Ons lichaam kan niet zonder vetten of eiwitten. Wel kan ons lichaam uit vetten en eiwitten zelf suikers maken, en dat is maar goed ook, want onze hersenen kunnen uitsluitend en alleen op suikers werken. We weten dat wanneer mensen geen suikers eten, ze niet omvallen, zo goed is ons lichaam daarin. Goede voorbeelden zijn de Eskimo’s die met name vlees en vis eten, aangevuld met wat zeewier, en hongerstakers. Die laatste groep eet niets, maar toch draaien onze hersenen door, uitsluitend en alleen op suiker. De rest van het lichaam wordt opgegeten, vetmassa verdwijnt, de spieren worden afgebroken, alleen maar om dat belangrijkste orgaan te voeden, ons hoofd. Iedereen heeft wel eens afbeeldingen gezien van dwang-arbeiders in Auschwitz of uit sommige Afrikaanse landen waar hongersnood heerst.
Even wat cijfertjes. In 2007 werd er wereldwijd 2000 miljoen ton aan tarwe, rijst en maÔs geoogst, in 2008 werd er wereldwijd 314 miljoen ton aardappels geoogst (China is de grootste producent van graan en aardappels, dus niet alleen je iPod en Laptop komen daar vandaan). Met de Schijf van Vijf in de hand, weet elke Hollander hier wel wat mee te doen; aardappels, stukje vlees en wat groente en taratada, we hebben eten op tafel. Nogmaals, meestal gaan we daarna zitten en zappen wat op de televisie. Ook het ’s morgens broodjes eten, met trein of auto naar het werk, paar uur zitten achter de PC, lunch met broodjes, weer zitten en dan weer naar huis. Als er dan geen aardappels op tafel staan, betekent het meestal dat we macaroni of spaghetti eten, of Chinees met lekker veel bami of rijst waaroverheen we de Babi Pangang scheppen. Een keer in de week doen we makkelijk, dan eten we patat of brood of pannenkoeken.

Keyser Suze
01-07-12, 13:30
Daarnaast krijgen we voorgeschoteld dat we vooral 200 gram fruit dienen te eten iedere dag. Er bestaat geen enkel wetenschappelijk bewijs hiervoor, maar we slikken het als Ketellapper. Dus doen we het maar, desnoods al voorgeperst sap in milieu onvriendelijke kleine plastic flesjes want das lekker makkelijk. Liefst nog met extra calcium maar ook daarvoor is geen enkel bewijs dat het iets toevoegt.
En als we dan na het nuttigen van die enorme hoeveelheden koolhydraten te dik worden, en de huisarts constateert een te hoog cholesterol, dan krijgen die onontbeerlijke vetten de schuld. Sterker nog, hier in het Westen ontvangen kinderen in de groei te weinig vetten (essentieel voor de ontwikkeling van je hersenen!) en teveel suikers. Interessant en illustrerend hierbij is dat kinderen met ADHD (waarom zijn er ineens zoveel drukke kinderen?) goed reageren op toevoeging van Omega3 vetzuren (visolie) en dat er grote groepen kinderen met epilepsie volstrekt klachtenvrij zijn nadat ze gestopt zijn met het eten van koolhydraten (dus geen brood, geen aardappels, geen cola, geen snoepgoed etc). Waarom doen wij onszelf en onze kinderen dit aan? We houden geen oerwouden meer over, de kosten van de medische zorg rijzen de pan uit en we zijn collectief te dik. Vorig jaar verscheen in Science nog een artikel waarin de link werd gelegd met darmklachten en onze overmatige consumptie van granen. Graan bevat onder andere gluten en dat kan leiden tot gluten-intolerantie (Coeliakie). Diarree, darmkrampen en een soja dieet zijn dan de consequenties (denk nog even terug aan de oerwouden en de soja). Om coeliakie vast te stellen zijn bloedonderzoek en darmbiopten noodzakelijk, maar waarschijnlijk hebben veel meer mensen de ziekte in een milde vorm, waarbij alleen maar moeheid op de voorgrond staat of een milde bloedarmoede. Tegen de dunne poep en de darmklachten drinken we dan uiteraard weer Yakult (in kleine plastic flesjes), want dat is gezond zeggen ze.
We zijn bijzonder goed geworden in het telen van koolhydraat rijke voedingsmiddelen, zoals hierboven beschreven staat. We bewegen alleen te weinig om dit alles te verbranden. Dan worden we dikker, de cholesterol gaat omhoog wat weer leidt tot versnelde aderverkalking (atherosclerose), onze alvleesklier maakt overuren om al die suikers in de bloedbaan met insuline in onze lichaamscellen te krijgen, maar ook de alvleesklier raakt een keer uitgeput. Op dat moment hebben we ouderdomssuiker (Diabetes Mellitus type 2). Doordat de alvleesklier ook andere hormonen produceert, gaat de bloeddruk ook stijgen (ook omdat het hart al dat extra vetweefsel van bloed moet voorzien!). Deze dodelijke combinatie wordt het Metabool syndroom genoemd omdat het leidt tot een bijna tienmaal hogere kans op het krijgen van een beroerte (CVA) of een hartinfarct. Vaak zien we dat bepaalde families meer getroffen zijn dan andere (iedereen bij mij in de familie is te dik of, jazeker, ouderdomssuiker komt veel voor in mijn familie). Dat betekent dat die mensen een natuurlijke aanleg hebben om vrij zuinig om te gaan met energie en teveel ervan naar binnen krijgen.
Vanaf de jaren ’60 tot halverwege de jaren ’80 was de gemiddelde patiŽnt met Diabetes type 2 een 70-plusser met een redelijk normaal postuur tot iets overgewicht. Vanaf die tijd zijn er twee dingen gebeurt; de gemiddelde leeftijd ligt nu stukken lager, vaak al vanaf 45e levensjaar en het zijn met name mensen met overgewicht (maar ik eet echt niet zoveel en snoepen doe ik al niet – hoor ik vaak). Over slechts tien jaar (!!!) heeft de helft van alle Amerikanen Diabetes type 2 of Pre-Diabetes (dus wel al overgewicht maar de alvleesklier kan nog nŤt voldoende insuline maken om de suikers de baas te kunnen).
Even kort in historisch perspectief. Nog maar 10.000 jaar geleden streken we her en der neer om ons bestaan als jager-verzamelaar op te geven en gewassen te verbouwen en een hekje om de koeien te zetten, dan hoefden we niet meer achter ze aan te rennen. In de periode daarna werden we steeds handiger in de landbouw. Velen van ons hoeven niet meer te ploeteren op een boerderij, in een kolenmijn of zelf achter een wild zwijn aan te rennen met een speer om het gezin te voeden dat geduldig zit te wachten in een grot. We zijn dus steeds minder gaan doen dan onze voorouders terwijl we wel heel tegennatuurlijk zijn gaan eten. Dat heeft consequenties.

Kans
01-07-12, 14:31
Ha ik hou wel van korte " to the point mails".
Voel me wel aangesproken zeker na de opmerking over mijn 'gespierde' buik:o

Mooi stuk, over hoever we aan het afdwalen zijn en dat dat zelfs door "deskundige" als goed wordt beschreven.
Leerzaam en met de neus op de feiten gedrukt worden....

Newprepper
01-07-12, 17:04
Heb je dit stukje zelf geschreven of heb je dit van een informatieve site gekopieerd? Ik heb geen zin in om een ellenlange discussie te gaan voeren, maar er zitten hier en daar wat punten die niet helemaal kloppen. Zoals het stukje "We weten dat hersenen alleen glucose kunnen gebruiken". Wie zijn we? De schrijver met zijn vrienden? Wij de mensheid? Referentie?
Je hersenen stappen over op een ander brandstof wanneer glucose niet meer beschikbaar is. Zie het ketonendieet. Kort gezegd. Een keton kan de blood-brain barrier passeren en door de hersenen gebruikt worden als brandstof.
Daarna komt er levend bewijs dat de eskimo's minder koolhydraten hebben in hun dieet. Dit betekend niet dat ze geen glucose verbranden in hun hersenen. Voorzichtig zijn met aannamens.
Tevens spreekt dit artikel zich op dit punt tegen. Wetenschap (we weten) versus praktijk (Eskimo's).

Het artikel zit vol van "vroeger" en "toen men" zonder naar een referentie te wijzen. Ik ben dan ook zeer voorzichtig met de opsomming van "feitjes".

Tuurlijk kan je lichaam kan zuiniger omgaan met energie maar dit gaat ten koste van andere lichaamprocessen. Bijvoorbeeld vrouwen gaan niet meer menstrueren. Vergeet niet dat wanneer je geen auto, lift hebt men veel meer enrgie gaat nodig hebben. Wanneer je daar rekening mee gaat houden heb je meer energie nodig.

Waar is het bewijs van de schrijver dat 200 gram fruit, op een niet wetenschappelijk bewezen "feit" is gestaafd?

Iedereen kan 1 uur hardlopen. De energieverbranding is bij alle mensen verschillend. Dit komt door spiermassa/vermassa verhouding, unberhaupt massa, hormonale huishouding, conditie etc...

Om het kort te houden ga ik niet het hele artikel ontleden. In heel veel dingen zitten halve waarheden en het is gevaarlijk om vanuit daar een stelling te nemen.

Mijn slotvraag is dan ook wat de bron is van het artikel.

No offense aan Keyser Suze. Ik lees je artikelen vaak met veel plezier.
Tevens ik stink weleens in verhaaltjes zoals vitamine b-17 laetrile. Dit zou kankercellen doden en gezonde cellen in leven laten. De stof zit voornamelijk en de pit van de perzik. Na wat literatuuronderzoek moest ik toegeven dat het een broodje aap verhaal was helaas.

Keyser Suze
01-07-12, 17:41
Bronnen heel divers, merendeels van Pubmed, the Holy Grail van dokters en medisch wetenschappers. Daarnaast een naslag werk 'de eerste mens' uit 2006 of 7. Ben blij met je kritiek. Die van die ketonen en hersenen ga ik nu opzoeken.
Oja, wijziging bericht: helemaal zelf geschreven. Andere bron was s.cientific American

Keyser Suze
01-07-12, 18:07
Functie van ketonen in het lichaam.
Ketonen hebben verschillende functies. De belangrijkste, en dat is vooral belangrijk voor mensen, die met een ketodieet willen afvallen, is als brandstof uit vetten om zo de rol van glucose als brandstof over te nemen in de hersenen (3,4).
Een veelgehoorde misvatting is dat de hersenen alleen glucose kunnen gebruiken als brandstof. Dat is pertinent niet waar. In situaties waarin er weinig glucose voorhanden is, kan tot 75% van de energie uit ketonen komen (3).
Ketonen verminderen ook de produktie van glucose in de lever (5-7) en sommige onderzoekers menen dat ketonen daarmee ook een signaal afgeven aan lichaamsweefsels om van glucose-verbranding naar vetverbranding over te gaan. (6). Dit mag gezien worden als een overlevingsstrategie om er voor te zorgen dat het weinige glucose dat er wel aanwezig is, optimaal te gebruiken. [dwz bewaren voor de hersenen, blijkbaar de resterende 25%]. Het belang van ketonen als hersenbranstof wordt in het volgende hoofdstuk nader toegelicht.

@ Newprepper: Je hebt gelijk, ik weer wat geleerd. Bovenstaande is van http://www.southbeachforum.net/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=topicreview&t=211&popup=1
Dus die eskimo's verbruiken met hun hersenen dan waarschijnlijk ook ketonen, er van uitgaande dat hun lichaam onvoldoende in staat is (lever) vet en eiwit om te zetten naar glucose. Dat is iets dat ik niet weet, is wel belangrijk voor mij om te weten. Ik zal er nog eens naar spitten.

jolanda
01-07-12, 18:21
Als gewichtsconsullente wou ik dit onderwerp negeren :confused:

Waarom omdat ik jaren lang clubs heb geleid en ik kan je vertellen wat een lijdend weg het is voor consulente ..
De gemiddelde burger is dommer dan wat je zal verwachten .........

De meeste standaard fouten in voeding top 10 tien

1= Frisdrank in plaats water
2= Light produkten dus nep voeding
3= TE veel vlees
4= TE veel melk *melk is niet gezond voor de mens*
5= Kant/klaar maaltijden
6= 3 keer in de week gebak *is voor vele normaal*
7= maar 2 @ 3 maaltijden per dag
8= eten/snoepen zonder besef
9= Eten is toch gezellig
10 =Niet willen veranderen eetpatroon

en 11= wat in 10 jaar is gegroeid moet met wonder in 1 dag er af
12= geen door zet vermogen
13= zelfmedelijden
14=klagen is fijner
15= excuus zoeken voor ..........

Groet Jolanda

Newprepper
01-07-12, 19:23
@Keyser Suze. Het lichaam met de metabolische processen is zo ingewikkeld. Je veranderd 1 process en er vinden 100den veranderingen in andere processen plaats. Oa medicijnen zoals cholesterol verlagers.
De lijn die ik aanhoud is om zo 'logisch" natuurlijk mogelijk te consumeren. Geen gerotzooi aan mijn voedsel. Volkoren producten, niet gehydrogeneerde vetten (transvetten) en go zo maar door.
Ik sport veel en heb oa biochemie gedaan en nog blijft het ingewikkelde bijzondere materie.

@Natuurlijk Heel herkenbaar wanneer mensen mij vragen maar wat ik doen om af te vallen? "Ik wil echt afvallen" krijg ik steeds te horen. Ik wijs ze op de dagelijkse energiebehoefte en leg uit dat ze op hun voeding moeten gaan letten. Snelle versus langzame koolhydraten, Koolhydraten/Eiwit/Vet verhoudingen, soorten vetten, aantal maaltijden per dag. Sporten raad ik als laatste aan (als men nog niet afgehaakt is). De wanhoop lees ik dan af en sommige hebben opeens daar allemaal geen zin in. Wanneer je eenmaal je voeding hebt aangpast weet je voor de rest van je leven waarop je moet letten. De eerste hobbel is lastig en het gaat stapje voor stapje.

Wat ook een veel gemaakte standaard fout is drastische calorie beperking. Men gooit hun lichaam in de spaarstand en vinden het gek dat ze binnen no time weer aankomen. Ach de lijst kan wil meer aangevuld worden.
Trouwens vet om de billen is niet zo gevaarlijk als het vet om de organen.

Keyser Suze
01-07-12, 19:41
@ Newprepper:helemaal correct. Daar komt nog bij dat mensen allemaal anders in elkaar steken, inclusief hun metabolisme qua koolhydraten, vetten, eiwitten. En dat alles werkt ook op elkaar. Dat van die ketonen en je brein, was ik stom genoeg niet van op de hoogte. Is ook kennelijk iets wat de natuur bewaart voor later stadium, zelf weet ik dat ik regelmatig overga op ketonen / vetverbranding. Er zijn dagen, soms weken, dat er geen koolhydraten binnenkomen, in mijn persoonlijke dieet. Nootjes, yoghurt, eieren, veel groente, paddestoelen, vis en vlees, schaaldieren. Soms nog wat fruit, pure chocolade, heel soms wat rijst. …ťn keer in de twee Š drie weken een krentenbol of patatje. Gisteren toevallig pannekoeken. Dan krijg ik meteen zo'n opgeblazen buik. En al die E nummers houden we hier ook zoveel mogelijk buiten de deur.

Die drastische calorie beperking is inderdaad flauwekul, men is dan aan het lijnen, en als de kilo's er weer af zijn, hervatten ze weer het dieet waar ze zo dik mee zijn geworden.......

jolanda
01-07-12, 19:44
@ Newprepper:helemaal correct. Daar komt nog bij dat mensen allemaal anders in elkaar steken, inclusief hun metabolisme qua koolhydraten, vetten, eiwitten

Die drastische calorie beperking is inderdaad flauwekul, men is dan aan het lijnen, en als de kilo's er weer af zijn, hervatten ze weer het dieet waar ze zo dik mee zijn geworden.......

het geheim is leren eten ................ en dat is het juist ze weten het niet meer...........

Groet jolanda

Keyser Suze
01-07-12, 19:48
@: Jolanda: altijd zoutpot op tafel, en als er soep is dan even fors met de Maggi erover...dat is Holland

jolanda
01-07-12, 19:57
@: Jolanda: altijd zoutpot op tafel, en als er soep is dan even fors met de Maggi erover...dat is Holland

omdat men niet meer kookt ...........

alles uit een pakje .............luiheid........gemakzucht.........gee n zin............geen tijd voor..........te druk mee............ en dan het raar vinden dat ze gemiddeld 10 kilo per jaar groeien ..............gemiddeld mens weegt nu 100 kilo = 30 @ 40 kilo te zwaar .............. en dat wordt nog erger

groet jolanda

CGPrepper
01-07-12, 20:28
heel erg interesant stukje om te lezen, Ik ben zelf helemaal een fan van back to basics gaan, ben ook van plan om dit te gaan doen, heb alleen nog een startkapitaal nodig. Maar wat ik me af vraag, wat voor een "dieet" moeten we dan volgen? wat moeten we dan eten, want aardappels,brood en dergelijken lijken allemaal zo normaal terwijl we het pas sinds een paar honderd jaar met regelmaat eten.

Chinook
01-07-12, 20:39
Interessant dat stuk over de koolhydraten/suikers, hoewel ik het meeste al wist.
Pas op een cursus werd het er bij ons ook weer ingehamerd dat daar ook zo vaak het opgeblazen gevoel vandaan komt (gasvorming in de buik door de suikers).
De ADHD etc. verhalen zijn ook herkenbaar, als je dan goed probeert te eten probeer dan ook de E-nummers er buiten te houden. Schijnt ook erg goed te werken ;) (wij doen 't sowieso zoveel mogelijk).
Ben gelukkig slank dus hoef me niet zozeer aangesproken te voelen :rolleyes:

jolanda
01-07-12, 20:49
heel erg interesant stukje om te lezen, Ik ben zelf helemaal een fan van back to basics gaan, ben ook van plan om dit te gaan doen, heb alleen nog een startkapitaal nodig. Maar wat ik me af vraag, wat voor een "dieet" moeten we dan volgen? wat moeten we dan eten, want aardappels,brood en dergelijken lijken allemaal zo normaal terwijl we het pas sinds een paar honderd jaar met regelmaat eten.

Moet eens deze film kijken

http://www.overbeterleven.nl/2012/04/23/een-boerderij-voor-de-toekomst/

Groet Jolanda

Zanshin
01-07-12, 21:03
mijn persoonlijke dieet. Nootjes, yoghurt, eieren, veel groente, paddestoelen, vis en vlees, schaaldieren. Soms nog wat fruit, pure chocolade, heel soms wat rijst. …ťn keer in de twee Š drie weken een krentenbol of patatje. En al die E nummers houden we hier ook zoveel mogelijk buiten de deur.

Verdomd interessant KS ! Dus vooral geen granen/pasta/rijst, wel meer bewegen. En wat je in dit citaat beschrijft, is dat wat je aanraadt?

Joris Driepinter
01-07-12, 21:14
Doet me denken aan het interview met de Belgische huisarts Kris Verburgh (http://www.bnr.nl/programma/gezond/516017-1205/op-dieet-hou-maar-op) naar aanleiding van zijn boek De Voedselzandloper (http://www.bol.com/nl/p/de-voedselzandloper/9200000000032974/), dat ik onlangs op BNR (http://www.bnr.nl/programma/gezond/516017-1205/op-dieet-hou-maar-op) hoorde: dat er zoveel suikers in brood en aardappels zitten en dat mensen dŠŠr dik van werden. Dat men veel eerder dik wordt van suikers en glucoses en veel minder van de verzadigde of onverzadigde vetten. Wat dat betreft kan je veel beter rijst opslaan dan pasta (of brood of aardappelen). Alhoewel ik wel moet zeggen dat dik worden wel m'n laatste zorg zou zijn tijdens een ernstige SHTF.

jolanda
01-07-12, 21:23
Doet me denken aan het interview met de Belgische huisarts Kris Verburgh (http://www.bnr.nl/programma/gezond/516017-1205/op-dieet-hou-maar-op) naar aanleiding van zijn boek De Voedselzandloper (http://www.bol.com/nl/p/de-voedselzandloper/9200000000032974/), dat ik onlangs op BNR (http://www.bnr.nl/programma/gezond/516017-1205/op-dieet-hou-maar-op) hoorde: dat er zoveel suikers in brood en aardappels zitten en dat mensen dŠŠr dik van werden. Dat men veel eerder dik wordt van suikers en glucoses en veel minder van de verzadigde of onverzadigde vetten. Wat dat betreft kan je veel beter rijst opslaan dan pasta (of brood of aardappelen). Alhoewel ik wel moet zeggen dat dik worden wel m'n laatste zorg zou zijn tijdens een ernstige SHTF.

Van brood of aardappelen wordt niet dik,,gewoon onzin

Maar van het brood in de winkels heb ik mij twijfels
brood daar zit wat in
http://www.youtube.com/watch?v=-IvfK_9ijeQ

van aardappelen on bewerkt wordt je niet dik bewerkt dan heb E nummers te maken

Groet jolanda

jolanda
01-07-12, 21:36
een wat echt troep is margarine/halvering compleet overbodig *en vol met troep*

Er wordt TE troep verkocht onder de naam gezond

maar ja het voedingscentrum is on afhankelijk ja toch ?:confused:

Groet Jolanda

Keyser Suze
01-07-12, 21:37
Verdomd interessant KS ! Dus vooral geen granen/pasta/rijst, wel meer bewegen. En wat je in dit citaat beschrijft, is dat wat je aanraadt?
Nieuwste richtlijn is meer dan een halve kilo groente....dan is er al minder plek voor aardappels/pasta etc. Als je vijf groenten en wat reepjes vlees of gamba's oid in een wok gooit met kruiden, eet je veel smakelijker dan de bekende spaghetti met saus of aardappels met 1 soort groente en een stukkie vlees/vis (dat laatste alleen op vrijdag). Ik eet regelmatig een zak nootjes leeg, haal drie keer per week vis, alle groentes vers, tussen de middag vaak een haring, en een zak minitomaatjes etc etc. Ik ben en blijf 96kg bij 1.96m hiermee, mijn bloeddruk en cholesterol en suiker zijn prima. Mensen die het gaan doen, ik heb nu circa 100 man kunnen stimuleren die het zijn blijven doen, voelen zich fitter, en bij enkele diabeten is de suikerziekte verdwenen. Het werkt kennelijk.
ik vertel mijn patienten altijd het volgende: stel, we leven 8000 jaar geleden; we weten waar de lekkere blaadjes groeien. Jij loopt naar de rivier voor wat vis en rivierkreeftjes, ik ga konijnen vangen, onderweg plukken we plantjes (groente), nootjes, besjes, dikke maden vanonder een steen, paddestoelen etc. Als we terug zijn krijg ik een vis jij een konijn. Dat hebben we eeuwen gedaan. Mij lijkt het dan, en is inmiddels ook wel bewezen, dat deze vorm van eten prima is.
We kwamen niet onze grot uit en smeerden becel op een suikerbom, plakje MAGERE kaas want owee owee! Dito tussen de middag, 's avonds zetmeel bommen en iets groens...met een lekker sausje uit een pakje...en een magere slavink.

jolanda
01-07-12, 21:46
Ik ben en blijf 96kg bij 1.96m hiermee, mijn bloeddruk en cholesterol

Ik hanteer lengte is gewicht ik ben dus 1.57 cm hoog ,en weeg 53 kilo

dus jij weegt goed :rolleyes:

Groet Jolanda

Newprepper
01-07-12, 22:34
Merk je dan ook wanneer je hersenen overgaan op de ketonverbranding? Het duurt een tijdje voordat je hersenen daaraan gewent zijn.
Vroeger at ik bij de avond 500gr pasta. Ik sporte erg veel en verbrande gemiddeld 7000 kcal meer dan een volwassen man per week. Ongeveer 9000 kcal komt overeen met 1 kilo vet. Mijn vetpercenage zat toen iets onder de 10%. Eigenlijk te laag.
Ik las hier dat de hersenen maar 120 gram glucose per dag. Zie voor de ketonmetabolisme op: http://www.natuurlijkerwijs.com/honger_respons.htm
Trouwens dit is een hele informatieve site.

Waar het om gaat is dat men gerafineerde producten zoveel mogenlijk beperkt. Door al deze gerafineerde producten krijg je de koolhydraten binnen die snel kunnen worden opgenomen. Door de snelle opname van de koolhydraten geeft je lichaam insuline af. Wanneer je insuline toeneemt betekend dit dat je lichaam het signaal afgeeft om de overtollige koolhydraten op te gaan slaan in de vorm van vet.
Langzame koolhydraten zorgen niet voor een snelle toename van de insuline maar deze worden juist over een langere periode verbrand.
In de glycochemische index kan je zien wat de snelheid is waarmee de koolhydraten worden opgenomen.

Veel producten bevatten geen echt voedsel maar kunstmatig gemaakte stoffen zoals transvet. Niet alle E-nummers zijn slecht. Bijvoorbeeld kurkuma of ascorbinezuur (vitamine C). Ik ga heel selectief te werk hiermee.

Joris Driepinter
01-07-12, 23:07
Van brood of aardappelen wordt niet dik,,gewoon onzin

Maar van het brood in de winkels heb ik mij twijfels
brood daar zit wat in
http://www.youtube.com/watch?v=-IvfK_9ijeQ

van aardappelen on bewerkt wordt je niet dik bewerkt dan heb E nummers te maken

Groet jolanda

Heb je het interview wel gehoord? Via de blauwe link in m'n post kan je het zo terugluisteren. Aardappels staan bij de voeding-afdeling van Havard al jaren bekend als dikmakers. Ik vind het moeilijk te geloven dat wat huisarts Verburgh zegt die er zojuist uitvoerig wetenschappelijk onderzoek naar heeft gedaan (met de meest up-to-date gegevens en onderzoeksfeiten) zomaar even in twijfel te trekken omdat jij zegt dat het onzin is.

KVW is overigens wel een van m'n favoriete programma's! :) Supertoffe link die je postte!

Hier in ieder geval het stukje van de BNR-site:

Wat is gezond voedsel? Verburgh gebruikt een eigen model: de zandloper. Hierin is direct te zien welk gezond voedsel als vervanging kan dienen voor ongezond voedsel.

"Alle lagen zijn elkaars tegenpool. In het bovenste deel staat bijvoorbeeld rood vlees. Dat kan men vervangen door een laag op dezelfde hoogte in het onderste deel, bijvoorbeeld door vette vis en gevogelte."

Melk, niet goed voor elk
In het model valt direct op dat het met bepaalde veelgebruikte voedingsmiddelen wel wat minder mag: melk bijvoorbeeld, traditioneel gepromoot als 'goed voor de botten'.

Volgens Verburgh tonen studies het tegendeel aan. "In landen waar men bijna geen melkproducten tot zich nam, kwamen botfracturen en dergelijke tot veertig keer minder voor dan in landen waar men zeer veel melk dronk, zoals in de VS of Nederland."

Suiker
Ook brood is een afrader. Verburgh: "Brood is eigenlijk pure suiker, hetzelfde als aardappelen." Volgens de arts versnelt suiker het verouderingsproces.

Suiker is slechter voor je dan vet. Verburgh: "Men ziet nu dat vetten niet zo belangrijk zijn bij hart- en vaatziektes. Zelfs niet de beruchte verzadigde vetzuren. Het zijn vooral de snelle suikers die veel ongezonder zijn. Als je snelle suikers, zoals in brood en koekjes, opneemt, komt die suiker direct in de bloedbaan terecht. Die gaat plakken aan het cholesterol, waardoor die cholesteroldeeltjes gemakkelijker samenklonteren in je bloedvaten en je meer kans hebt op een hartaanval en dergelijke."

Veroudering
Ook het samenklonteren van proteÔne, juist de basis van veel diŽten, zorgt voor veroudering.

Dat is ook meteen het probleem van veel diŽten, zegt hij: "Al die eiwitdiŽten zoals het Atkins-dieet en het Dokter Frank-dieet werken wel, je valt ervan af, maar niemand kijkt naar de gevolgen op lange termijn. Dan zie je dat ze zeer ongezond zijn en ze het verouderingsproces versnellen."

Verburgh is al van jongs af aan gefascineerd door veroudering. "Ik ben geÔnteresseerd in biochemie en het metabolisme. Veroudering is het gevolg van ons metabolisme. Zeer boeiend vanuit biochemisch oogpunt, anderzijds ook vanuit filosofisch oogpunt."

Ook om persoonlijke redenen houdt het onderwerp hem bezig. "Ik wil ook zo lang mogelijk blijven leven, in een zo goed mogelijke gezondheid."Nieuwste richtlijn is meer dan een halve kilo groente....dan is er al minder plek voor aardappels/pasta etc. Als je vijf groenten en wat reepjes vlees of gamba's oid in een wok gooit met kruiden, eet je veel smakelijker dan de bekende spaghetti met saus of aardappels met 1 soort groente en een stukkie vlees/vis (dat laatste alleen op vrijdag). Ik eet regelmatig een zak nootjes leeg, haal drie keer per week vis, alle groentes vers, tussen de middag vaak een haring, en een zak minitomaatjes etc etc. Ik ben en blijf 96kg bij 1.96m hiermee, mijn bloeddruk en cholesterol en suiker zijn prima. Mensen die het gaan doen, ik heb nu circa 100 man kunnen stimuleren die het zijn blijven doen, voelen zich fitter, en bij enkele diabeten is de suikerziekte verdwenen. Het werkt kennelijk.
ik vertel mijn patienten altijd het volgende: stel, we leven 8000 jaar geleden; we weten waar de lekkere blaadjes groeien. Jij loopt naar de rivier voor wat vis en rivierkreeftjes, ik ga konijnen vangen, onderweg plukken we plantjes (groente), nootjes, besjes, dikke maden vanonder een steen, paddestoelen etc. Als we terug zijn krijg ik een vis jij een konijn. Dat hebben we eeuwen gedaan. Mij lijkt het dan, en is inmiddels ook wel bewezen, dat deze vorm van eten prima is.
We kwamen niet onze grot uit en smeerden becel op een suikerbom, plakje MAGERE kaas want owee owee! Dito tussen de middag, 's avonds zetmeel bommen en iets groens...met een lekker sausje uit een pakje...en een magere slavink.

Wel jammer dat ik echt niet van vis en paddestoelen houd! En een halve kilo groente?! Ik heb al moeite met twee ons. Rauwkost of bruine bonen vind ik wel lekker, maar een halve kilo red ik nooit!

jolanda
01-07-12, 23:27
ik ben er nu 30 jaar mee bezig heb van veel zogenaamde dokters/geleerde dingen gehoord en gezien wat ze zeggen en bedoelen............
vele diŽten zijn voorbij gekomen en de bevolking die juist geen echt brood of gewoon aardappelen eten zien groeien...........

dus vele onzin volgt met maar 1 doel is promotie,geld verdienen

Wanneer de mens stopt met de troep eten uit supermarkt terug naar basis voedsel rijst,pasta*zelf maken*,stukje vlees 4 keer per week 75 gram,aardappelen,fruit/groente,zuivel maximaal 300 cc per dag,ei,suiker,bloem,meel,kruiden,zeezout en oliŽn en roomboter,noten,water minimaal 2 liter per dag

Groet Jolanda

Newprepper
01-07-12, 23:47
Kom op zeg! Snelle suikers in brood wat een grap. Hij scheert effe alle brood over 1 kam.
Volgende grap dat veroudering door de samenklontering van proteines wordt verzord.

Mijn huisarts vertelde me ook met droge ogen dat de vitamines B in het drinkwater worden toegevoegd. Sorry maar dat hij een huisarts is zegt helemaal niets.

Zoals ik al had aangegeven er zit een zeer grote wereld van verschil tussen koolhydraten (zoals het voor de leek genoemde woord "Suiker"). Zie de glycogemische index en de nieuwere glycogemische load.

Veroudering is grotendeels genetisch bepaald. Weleens gehoord van telomeren? De telomeer slijt bij de celdeling. Wanneer deze op is zal de cel dood gaan.
Sporten, Roken (oxidatie), antioxidanten voeding hebben invloed op de lengte.

Suiker versnelt pertinent niet het verouderingsproces. De theorie die jarenlang werd aangenomen dat bij een hogere energieverbranding de oxidatie toenam en daarbij de cel sneller oud werd is al een aantal jaar ontkracht. Juist bij een hogere energieverbranding ontstaan lichaamseigen antioxidanten die de cel beschermen. Deze factor is hoger dan de nadelige effecten van de hogere energieverbranding. Werderom beweging is gezond.

Van aardappels en brood wordt je beide niet dik. Zolang je meer kcal verbrand dan er binnenkomt wordt je zeker niet dik. Belangrijke hierbij zijn de signalen de het lichaam afgeeft doormiddel van hormonen. Snelle koolhydraten is snelle opname hierdoor hoge insuline piek in het bloed gevolg overtollige energie wordt opgeslagen als vet. Eerst worden de glycogeenvoorraad aangevuld in je spieren en lever en daarna worden de koolhydraten trouwens als vet opgeslagen. Daarna weer snel honger en gaat men weer eten ipv langzame koolhydraten die je een langere vol gevoel geven omdat deze langzaam worden opgenomen en het lichaam geleidelijk voorzien van energie.

Newprepper
02-07-12, 00:02
@Natuurlijkeu Helemaal mee eens. Terug naar de natuur. Geen gerotzooi met ons eten. Geen witbrood waar alle nuttige voeding uit is gehaald. Eveneens geen witte rijst of pasta.
Gewoon het puur natuur eten zonder bewerking. Zuivel is verschillend per mens. Nederlanders hebben vaak de juiste enzymen om melk wel goed te kunnen verteren. In Afrika hebben mensen vaak een tekort van deze enzymen om de disacheride lactose om te zetten naar glucose en galactose.
Ik heb zelf als kind vrijwel nooit melk gehad. Ik lustte het gewoon niet.

Weetje: Vitamine d3 is nodig om calcium op te nemen. Vitamine d3 krijg je uit zonlicht (UV straling) doordat het cholesterol in de huid omgezet wordt onder invloed van uv licht in vitamine d3. Dit is 90% van de ADH van de inname van vitamine d3. De andere 10% komt binnen doormiddel van voeding.
Nu hebben mensen met een donkere huid minder vitamine d3 omdat hun huid de opname van uv licht remt en hiermee ook de omzetting in d3 remt.
Hier komt het. Jarenlang hebben ze in Amerika deze mensen extra vitamine d3 gegeven doormiddel van supplementen. Na 30 jaar blijkt dat deze mensen een lagere vitamine d3 gehalte in het bloed nodig hebben. De toevoeging van vitamine d3 aan deze mensen heeft alleen maar voor gezondsheidsproblemen gezorgd. Blanke mensen hebben wel een hogere vitamine d3 gehalte nodig.
Kortom laat de natuur zijn gang gaan en ga niet zelf rotzooien. Het zal nog wel vele jaren gaan duren voordat de blanke standaard niet meer bij de huisarts gebruikt wordt voor mensen met een donkere huidskleur.

Newprepper
02-07-12, 00:11
Een goed informatief boek over vitamine d3 is: Vitamine d, third edition voor slechts 400 usd. http://store.elsevier.com/Vitamin-D/isbn-9780123819789/
Heb je intresse in dit boek stuur me een PM.

Newprepper
02-07-12, 00:22
Heeft iemand een referentie van het artikel over dat graan 10.000 jaar geleden werd gedomesticeerd? http://nl.wikipedia.org/wiki/Tarwe
Ik wist niet dat de mens al zolang op graan loopt.

Joris Driepinter
02-07-12, 00:44
@Jolanda

Rob Stein, 'Potatoes bad, nuts good for staying slim, Harvard study finds', Washington Post (June 22, 2011). (http://www.washingtonpost.com/national/health-science/potatoes-bad-nuts-good-for-staying-slim-harvard-study-finds/2011/06/17/AGRWmIgH_story.html)

Dariush Mozaffarian, M.D., Dr.P.H. and others, 'Changes in Diet and Lifestyle and Long-Term Weight Gain in Women and Men', The New England Journal of Medicine (June 23, 2011). (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1014296)

PJ Skerrett, 'Gaining weight? Beware potatoes', Havard Health Blog (June 24, 2011). (http://www.health.harvard.edu/blog/gaining-weight-beware-potatoes%E2%80%94baked-fried-or-in-chips-201106242943)

Hartelijke groet

Newprepper
02-07-12, 08:29
@Joris De aardappels worden gezien als een voedselproduct dat je meer (makkelijker) laat aankomen. Er staat niet dat de aardappelen de oorzaak zijn. Er staat dat niet alleen de voeding belangrijk is: "as well as exercise, sleep patterns and other lifestyle choices — affect whether people gradually get fatter."

De dikmaker is de mens zelf. Lekker TV kijken, kantoorbaantje, lift pakken en vooral overal met de auo naar toe en vooral niet "echt" sporten.
Quote: "And perhaps the biggest surprise was yogurt, every serving of which kept off nearly a pound over four years." Sorry 1 pond per serving over de 4 jaar. Dus iets onder de 125 gr per jaar. Ga elke dag een half uur sporten en zie wat dat uitmaakt. Daarnaast meer drinken kan tot 1 kilo op jaarbasis schelen. Ook kurkuma, ECGC (groene thee), caffeine leveren ook kilo's winst per jaar.
Zoals ik in het vorige artikel aangaf dat je moet opletten op het hormoon insuline staat in dit artikel ook "perhaps because of their effect on the hormone insulin."
Dat betekend gewoon je portie aanpassen dus minder aardappels eten en dan zal ook je insulinepiek lager liggen.
Ik ben het er mee eens dat aardappels minder toegevoegde waarde hebben maar om ze als de oorzaak te zien gaat te ver.

Ik at 500gr pasta per dag vroeger en ik kwam geen gram vet aan. Toen ik met 1 sport stopte kwam ik 5 kilo aan gedurende dat jaar. Porties reduceren en effe door het honger gevoel doorbijten. Nu ben ik gewend aan kleinere porties.

Ivan
02-07-12, 10:17
doe toch maar niet

Newprepper
02-07-12, 15:26
Geloof niet alles wat de "wetenschap" zegt. Ik ben nogal skeptisch tegenover de zogenaamde Neanderthaler. Trouwens geen moslim of christen beargumentatie maar puur op de wetenschap beargumenteerd. Zie op de volgend, niet geloof aanhangende, artikel op http://www.guardian.co.uk/science/2005/feb/19/science.sciencenews
Trouwens ik ben overal skeptisch op. Wetenschappers maken er een zooitje van door de statistieken naar hun hand te zetten. Puur voor eigen gewin. Naamsbekendheid, hogere titel, al dan niet hun geldschieter wil maar 1 uitkomst zien.
Een nuchtigere blik is nodig met de tegenstrijdige berichten die je ziet op internet. Het internet zit vol met 'to good to be true' verhaaltje. Borst vergroting door de phyto oestrogenen (plantaardige oestrogenen), cure for all cancers vitamine b17, Nog een cure all cancers Dr Burzynski clinic.
Ik heb trouwens vrouwen gezien waarbij die phyto oestrogenen echt "werkte". Vanuit een onderzoek bleek dat alleen al denken en er elke dag mee bezig te zijn de hormonen toenamen in het lichaam. Vanuit de hypofyse wordt het signaal afgegeven voor de aanmaak van deze hormonen. Het verbaast me dan ook niet helemaal. Zijn het dan de phyto oestrogenen of is het dan een placebo effect?
Zo zie je da het opassen is met al die informatie die op het internet verspreid wordt. De waarheid ligt ergens in het midden. Gebruik vooral je nuchtere verstand.

Tove
06-07-12, 08:20
Iedereen roept weer iets anders, ook over voeding. In tot op de molecuul ontleden wat er in een voedingsmiddel zit, geloof ik niet. Ook niet in calorieŽn tellen, dr Franken, Montignac en noem ze allemaal maar op. Wat voor mij het meest logisch is, en waar ik me ook het beste bij voel, is het niet (of zeer weinig) eten van dingen die ''van nature'' niet in ons dieet thuishoren en zo veel mogelijk vers en onbewerkt eten. Dat betekent dus geen zuivel, geen brood, geen aardappels, soja, pasta, suiker, tarwe enzovoort, maar groenten, fruit, noten (en amandelmeel), ei en vlees en vis, kokosolie en kruiden. En dan in niet-zwangere toestand een workout van 20 - 30 minuten.

Het gevoel van half van je stokje gaan als je trek hebt, daar heb ik met deze manier van eten ook absoluut geen last van. Ik voel me ook niet moe na het eten.

Het verbaast me altijd hoe weinig mensen weten van gezond eten. Dan hebben ze ''honger'' en nemen ze een crackertje met slankie tot ze weer ''mogen'' lunchen en het gek vinden dat ze hun dieet niet kunnen volhouden op langere termijn. Iemand die vindt dat een eierkoek geen koek is, want dat zei Sonja Bakker. De verloskundige die me aanraadde lekker drop te gaan eten vanwege mijn (altijd) lage bloeddruk. Mensen die bij de griek al hun vlees en rijst en friet opeten maar de halve salade laten liggen want ''die drijft in de olijfolie en daar word je dik van''.

Gewoon je gezonde verstand gebruiken, zo veel mogelijk uit je eigen buurt en zonder toegevoegde dubieuze rommel eten daar kan je niet snel verkeerd aan doen denk ik dan.

Keyser Suze
08-07-12, 15:17
Het verbaast me altijd hoe weinig mensen weten van gezond eten. Dan hebben ze ''honger'' en nemen ze een crackertje met slankie tot ze weer ''mogen'' lunchen en het gek vinden dat ze hun dieet niet kunnen volhouden op langere termijn. Iemand die vindt dat een eierkoek geen koek is, want dat zei Sonja Bakker. De verloskundige die me aanraadde lekker drop te gaan eten vanwege mijn (altijd) lage bloeddruk. Mensen die bij de griek al hun vlees en rijst en friet opeten maar de halve salade laten liggen want ''die drijft in de olijfolie en daar word je dik van''.

Gewoon je gezonde verstand gebruiken, zo veel mogelijk uit je eigen buurt en zonder toegevoegde dubieuze rommel eten daar kan je niet snel verkeerd aan doen denk ik dan.

Precies, oervoer dus, geen E240, E301 etc, ....enne zuivel? Wie is er niet groot mee geworden? Iedereen toch aan de borst geweest? Enfin, zoveel mensen zoveel meningen, dan hebben we het nog niet eens over het verschil tussen aziaten, afrikanen, mannen, vrouwen, baby's bejaarden etc...

wodan
08-07-12, 16:27
Voor mij geldt de eenvoudige raad: 3Als je oma het niet zou herkennen als eten, dan is het geen gezond voedsel" ...

Alles van je een insuline piek geeft, is iets dat je best niet eet als je geen actief leven hebt (fysieke arbeid, veelvuldig sportbeoefening).

Zanshin
30-11-12, 21:31
Bump. :D Omdat het voor iedereen een goed topic is.

der_obergefreiter
01-12-12, 00:23
Voor mij geldt de eenvoudige raad: 3Als je oma het niet zou herkennen als eten, dan is het geen gezond voedsel" ...

Alles van je een insuline piek geeft, is iets dat je best niet eet als je geen actief leven hebt (fysieke arbeid, veelvuldig sportbeoefening).

Ben ik niet helemaal met je eens , van het vet druipende eieren met spek stond bij mijn oma elke dag op het menu . Moet er nu niet meer aan denken . Ofschoon ik te zwaar ben is alles met hart en cholesterol bij mij in orde , zal dan snel anders worden omdat mijn levenspatroon duidelijk anders is dan van mijn opa.

Adrie
01-12-12, 08:00
Nu ben ik toch nieuwsgierig wat al deze gezonde mensen preppen aan voeding,

Geen kant en klaar maaltijden
Niets met suiker, snoep, chocola, koek
Geen rijst, pasta, bloem
Geen vlees in blik vanwege de suikers en e nummers

Begrijp ik het dan goed dat het alleen
Nootjes
Zaden
Groenten in pot of blik ( of zit daar al te veel suiker en e nummers in)
Vis in blik
Zout

Of mis ik nog iets?

cerdo
01-12-12, 08:35
goede voeding bestaat , alleen het is voor iedereen anders. oud word je toch wel, je moet niet te veel of te weinig van iets eten. je mag best een keer een patatje eten, maar niet iedere week. er zijn mensen die heel erg ongezond eten, en toch graatje mager zijn. dat is ligt aan het metabolisme.

dit is de meest nutteloze discussie hier op het forum. je bent niet te dik of te dun je bent wie je bent en dat is jou eigen probleem (of niet) er kunnen hier nog 1000 post over worden geschreven, maar dan ben je er nog niet uit. niets is goed voor je. elke week is er weer iets anders slecht voor je. en dan krijg je van teveel bananen kanker en blablabla. de meningen zijn hier teveel over verdeeld.

een tijdje geleden dacht iemand slim te zijn, ik zat in de kantine en ik zat met een appel een banaan en een manderijn op tafel. zegt iemand "teveel fruit is niet goed voor je'' terwijl die persoon die week al 2 keer naar de mcdonalds was geweest. hij had notabene nog diabetes ook. ik zeg maar 1 ding de mensheid is verloren en word steeds dommer. mensen weten niet wat ze eten.

eva1986
01-12-12, 09:31
Wij eten natuurlijk... Dus dingen die moeder natuur ons geeft. En zonder, chemische door mens gemaakte toevoegingen. Wij eten gewoon groenten/fruit, aardappelen/rijst/ganen, eieren, melk en vlees. Ook suiker hoor! Wij kiezen alleen wel bewust voor roomboter, en melk van de (bio)boer. Zolang je alles met mate eet, en niet meer dan je nodig hebt...
Adrie, inmaken kan zelf ook makkelijk (en goedkoop) zonder e-nummers! Natuurlijk hebben wij ook een blik soep staan, maar ik denk dat na een langdurige SHTF het toch aankomt op de vernieuwbaarheid van je preps, en dat zal volledig zonder e-nummers zijn hoor! Eitjes van de kippen, groenten/fruit uit de tuin, noten van de bomen... Je kunt nu eenmaal niet voor jou, je kinderen en kleinkinderen een levenslange voedselvoorraad opslaan! En al zou het je wel lukken, mogen jou kleinkinderen geen kinderen krijgen? Vebouwen, inmaken en bewaren is hoe men al eeuwen hun voedsel voorzag, dus waarom zou het raar zijn, om dat na een SHTF niet weer te gaan doen? Blikvoer is geen oplossing, slechts een manier om tijdelijk te eten tot je voor jezelf kunt zorgen! (imo!)

wodan
01-12-12, 13:03
Ben ik niet helemaal met je eens , van het vet druipende eieren met spek stond bij mijn oma elke dag op het menu . Moet er nu niet meer aan denken . Ofschoon ik te zwaar ben is alles met hart en cholesterol bij mij in orde , zal dan snel anders worden omdat mijn levenspatroon duidelijk anders is dan van mijn opa.
Je goed recht van het niet met me eens te zijn, maar informeer je eens en herlees dan wat ik schreef en je zal zien dat wat ik schreef, klopt.

der_obergefreiter
01-12-12, 13:24
Laat ik het even verduidlijker . Een helboel voeding die mijnoma mijn opa voorschotelde zou mij binnen de kortst keren een vet hart bezorgen en moddervet maken. Gewoon omdat ik door dat ik minder lichamelijke inspanning hoef te leveren ook minder om hoef te zetten in energie . Vandaar mijn re.

Keyser Suze
25-10-13, 09:46
Weer eens in the picture.....suiker maakt dom, zo blijkt dat mensen die een hoge suikerspiegel hebben, minder goed kunnen herinneren. HIER (http://www.nu.nl/wetenschap/3610154/lage-bloedsuiker-goed-hersenen.html) het artikel. Dus dat domweg je mond voldouwen met snoep, fris, koek, pasta, en twee klontjes door je koffie roeren, is ook nog eens slecht voor je brein.

Amazing Dree
25-10-13, 13:03
Dus eigenlijk zeg je dat dikke mensen dommer zijn? :confused: ;)

Maar ik las van de week in de krant dat velen niet weten dat fructose (vooral in fruit/vruchtensappen) minstens zo slecht is dan gewone suiker (link is naar een ander bericht op internet):

„Mensen zijn net verwarmingsketels, waarbij sommigen de pech hebben een hoogrendementsketel te zijn. Zij hebben maar een klein beetje energie nodig om uren te kunnen draaien. Bij hen ligt overgewicht op de loer.’’
Gelukkig ben ik een HR ketel!

Nou, dit is weer een typisch Amerikaans onderzoek, waarbij ik denk: het zal wel.

Alsof fruit nu ineens de boosdoener is, laat me niet lachen zeg.

Geraffineerde suiker, daar moet je mee oppassen, en zoals Keyser Suze al zo vaak heeft gezegd, pas op met koolhydraten, de verborgen suikers.
We moeten niet ineens gaan doen, alsof alles waar ook maar een zweem van suiker in zit, per definitie vergif is.

Als je suiker tekort komt, is aanvullen via fruit misschien wel de beste optie, in plaats van druivesuikers enz.
Vezels in fruit zijn (dacht ik) ook goed voor je darmen.

Gewoon op je gewicht letten, en als je te zwaar word, weet je meestal wel hoe het komt.
Laat al die supermarkt junkfood uit je klep, en maak zelf je eten klaar !
Dat zal al een heleboel schelen, wat je aan rotzooi binnenkrijgt.

Die Amerikaanse onderzoeken ook, laten we alsjeblief zelf ons gezond verstand gebruiken zeg !

Davena
25-10-13, 13:06
Amazing Dree Op zich heb je daar wel gelijk in! Heb m gelijk verwijderd... Mag je dus ook wel doen met de quote, wordt de link naar het 'slechte' onderzoek ook niet verder verspreid :-)
Was ook maar een grapje!

Keyser Suze
25-10-13, 16:11
nou, recent onderzoek liet zien dat onze middelbare scholieren net zo intelligent waren als Amerikaanse universiteit studenten. Amerika, land van high fructose corn syrup. ....

12gauge
25-10-13, 17:09
mijn vrouw laat tegenwoordig alles met granen staan (tenzij we uit eten ofzo)
naast dat we geen piepers eten (tenzij ik ergens friet bij krijg, zelf bakken doe ik niet)
binnen een paar dagen is ze gewoon een stuk fitter en meer fut/zin

aardappels laten we al 2 jaar staan, omdat het maagvulling is en weinig toevoegd, voor ons veel rijst groente en vlees

Zanshin
30-01-14, 05:42
mijn vrouw laat tegenwoordig alles met granen staan (tenzij we uit eten ofzo)
s

Wat gebruikt zij als vervanger? Ik zou dat ook wel willen, maar brood is zo...makkelijk!

Raycoupe
30-01-14, 06:39
nou, recent onderzoek liet zien dat onze middelbare scholieren net zo intelligent waren als Amerikaanse universiteit studenten. Amerika, land van high fructose corn syrup. ....

Wat ze daar al snel een 'University' noemen, noemen we hier gewoon HBO of HTS. (enkele uitgezonderd, Harvard, MIT o.a.)

12gauge
31-01-14, 08:36
Wat gebruikt zij als vervanger? Ik zou dat ook wel willen, maar brood is zo...makkelijk!

uuhm komkommer met leverworst
salades
die kleine bonduelle blikjes (koud vind ze die ook lekker)
verder geen piepers
vooral groente/fruit en vlees eigenlijk

alleen bij uit eten maakt ze uitzondering, thuis of op het werk gewoon bovenstaande geen granen en geen piepers (dus ook geen rijst of pasta want dat zijn ook granen)

phaelin
21-05-14, 15:08
Hier een lijstje met voedsel tegen pijn dat ik tegenkwam:

http://www.naturallivingideas.com/10-potent-foods-that-kill-pain-fast/

Robbedoes
22-05-14, 00:05
Boeiend topic en wel degelijk prepperminded. Los van een shtf hoort "natuurlijk eten" bij overleven!
Hoewel ik schrijf boeiend, valt en staat deze statement natuurlijk zoals bij alles met de interesse en wil van de persoon die het leest.
Ik ben van mening dat er nog steeds geen exacte wetenschap is die precies bepaalt wat we moeten eten. Het moeilijke is gepubliceerd onderzoek te filteren op correctheid. In zekere zin zie ik onderzoek als meningen van wetenschappers. Nergens zoveel controversie als bij voedingswetenschap (of speelt dit meer?). 1 van de weinige resultaten waar de meeste wetenschappers het wel overeen zijn is de relatie tussen insuline huishouding en veroudering (degeneratie).
Ik ben nooit echt een snoeper geweest, maar wel een fervent broodeter en melk drinker. Sinds een maand of 4 probeer ik mijn koolhydraten inname drastisch te beperken. Dit resulteert tot nu toe in een gewichtsvermindering van plus minus 10kg, kan ik me een stuk beter ontspannen en heb ik vrijwel geen "dipjes" meer.
Voor Kwabbernoot was het samen met een lezing van de hier al eerder genoemde Kris Verburgh aanleiding om mee te gaan doen.
Voeding........je eet toch elke dag :rolleyes:

FincaInSpanje
22-05-14, 07:36
Er zijn mensen die zwaar alcoholist zijn en al jaren teren op een kratje bier per dag. Hoewel met name je lever er flink aan lijdt, houden deze mensen het vaak wel 25-30 jaar vol zo door te leven.

Het lichaam is dus in staat vele variŽteiten om te zetten naar "brandstof". En ja we eten teveel, vlees, zout, suiker en drinken teveel alcohol etc. etc. Toch is het geen garantie dat je 100 wordt als je exact volgens de schijf van 5 eet, niet rookt en niet drinkt.

Ik zou zeggen geniet een beetje van het leven, dan leef je 5 jaar korter maar wel gelukkiger.

Keyser Suze
07-04-15, 22:14
Prof. dr. Leonard Hofstra: 90% van alle hartinfarcten zijn terug te voeren naar modificeerbare lifestyle factoren

De escalatie van obesitas en daarmee sterk geassocieerde diabetes en hart- en vaatziekten genereren forse druk op ons zorgstelsel. Maar dat niet alleen, de obesitas epidemie zorgt ook voor veel indirecte kosten, waaronder uitval op het werk en minder productiviteit. De directe en indirecte kosten van onze slechte leefstijl zorgen ervoor dat Nederland op termijn zal gaan achterlopen in de “global competition”. Als we daar de krimpende beroepsbevolking bij optellen dan ziet onze toekomst er niet rooskleurig uit, tenzij er innovatieve oplossingen worden bedacht en geÔmplementeerd. Een focus op verbetering van lifestyle ligt hierbij voor de hand.

SuzieQ
08-04-15, 07:51
Eigenlijk best wel goed dat het letten op je voeding nu een soort van hip is.
Tuurlijk zijn er nog ontzettend veel producten die je doen geloven dat ze gezond zijn e.d
maar als ik om me heen kijk zijn er steeds meer mensen bewust met voeding bezig en
heeft iedereen tegenwoordig een moestuin..
Ik hoop echt dat hiermee steeds meer de trend wordt gezet en obesitas de kop in wordt gedrukt
want tegenwoordig heeft bijna iedere winkelketen een plus size hoek en worden plus size modellen
(Die ik overigens 9 van de 10 keer niet eens plus size vind) de hemel in geprezen.
Dat vind ik wel een gevaar dat een "maatje meer" steeds meer acceptabel wordt, dus hopelijk zet de trend
door van de gezond levensstijl..
Dit bijv.. http://www.wtf.nl/social-buzz/27850/plus-size-modellen-sterker-dan-ooit.html

Enki
08-04-15, 08:20
Wat gebruikt zij als vervanger? Ik zou dat ook wel willen, maar brood is zo...makkelijk!

In plaats van een broodje gewoon een omelet bakken. 3 eieren, 1 wortel, een stuk paprika, 1 champignon, zwarte peper en zeezout. Indien gewenst nog wat noten toevoegen.

Kost weinig moeite om te maken, is lekker en je valt er nog van af ook! :)

Eieren zijn gewoon erg gezond voor je en ze zorgen niet voor een insuline piek, waardoor je juist vet verbrandt ipv opslaat. Sinds ik veel minder aardappels, pasta, rijst en brood eet ben ik eigenlijk moeiteloos 5 kilo afgevallen (in 3 maanden). Dus zonder meer te bewegen oid, puur door anders te eten. Kost verder totaal geen moeite, sterker nog, het meeste andere eten smaakt inmiddels lekkerder! :)

Voor iedereen die dus ook wat wil afvallen puur door gezonder te eten:
http://www.jasperalblas.nl/

Past wat mij betreft ook wel bij preppen; zodra ik de mogelijkheid heb (financieel) ga ik een flink kippenhok bouwen in de tuin, zodat ik dagelijks verse eitjes heb. Veel handiger dan alle moeite die 't kost om brood te bakken; met veel minder inspanning heb je meer eten (eieren en kippen) en dus meer tijd over voor andere dingen! En daarbij is 't dus nog gezonder ook! :)

Enigma13
08-04-15, 11:24
En ja we eten teveel, vlees, zout, suiker en drinken teveel alcohol etc. etc.

Dat komt mede door de voedingsindustrie. Die gooit zo'n beetje overal veel zout, suiker en vet in om alles langer houdbaar en smakelijker te maken. Er bestaan alternatieven maar die zijn duurder en dat willen de consumenten dan ook weer niet.

Buiten dat: de meeste mensen hebben gewoonten die niet gezond zijn. Roken, eten, met gevaarlijk gereedschap omgaan, motorrijden, zelfs van sporten krijg je blessures. Eigenlijk is bijna alles gevaarlijk.

Tot slot een overdenking in helikopterview. Hoe komt het dat mensen ongezond leven? Is dat vrijwillig of zijn er omstandigheden die dat sluipenderwijs in de hand werken? Gezond voedsel (groente, fruit) is duurder dan ongezond voedsel, om maar eens een voorbeeld te noemen. We hebben tegenwoordig mede dankzij de crisis en hoge werkloosheid veel depressieve mensen met grote problemen die ook niet echt gezond leven. Voor veel gehandicapten en patiŽnten met een chronische aandoening als bijvoorbeeld reuma geldt hetzelfde. Toch iets om over na te denken voordat er weer met het beschuldigende vingertje wordt gewezen.

Loreen
08-04-15, 18:41
Dat komt mede door de voedingsindustrie. Die gooit zo'n beetje overal veel zout, suiker en vet in om alles langer houdbaar en smakelijker te maken. Er bestaan alternatieven maar die zijn duurder en dat willen de consumenten dan ook weer niet.

Buiten dat: de meeste mensen hebben gewoonten die niet gezond zijn. Roken, eten, met gevaarlijk gereedschap omgaan, motorrijden, zelfs van sporten krijg je blessures. Eigenlijk is bijna alles gevaarlijk.

Tot slot een overdenking in helikopterview. Hoe komt het dat mensen ongezond leven? Is dat vrijwillig of zijn er omstandigheden die dat sluipenderwijs in de hand werken? Gezond voedsel (groente, fruit) is duurder dan ongezond voedsel, om maar eens een voorbeeld te noemen. We hebben tegenwoordig mede dankzij de crisis en hoge werkloosheid veel depressieve mensen met grote problemen die ook niet echt gezond leven. Voor veel gehandicapten en patiŽnten met een chronische aandoening als bijvoorbeeld reuma geldt hetzelfde. Toch iets om over na te denken voordat er weer met het beschuldigende vingertje wordt gewezen.

Sorry maar ik snap jouw verbanden niet. Hoezo valt sporten onder "niet gezond" omdat je er blessures door kan oplopen? Je kan je ook verslikken in een slok water, is water dan ook ongezond? Wat heeft gevaarlijk met gezond te maken? Met alles geldt gewoon dat je er verantwoordelijk mee om moet gaan. Sporten is gezond, mits je het verantwoord doet. Dus niet TE veel, niet TE hard, niet gaan forceren etc etc. Dat geldt voor zoveel dingen.

Over de voedingsindustrie, ja dat klopt, maar mensen gooien net zo goed zelf suiker in hun koffie, thee, yoghurt, op hun boterham met pindakaas, je kan het zo gek niet bedenken. Ze gooien toch echt zelf zout of maggi ed door de soep, over de groenten, een eitje, etc etc.

Het meest vreemde vind ik nog wel je stuk over depressieve mensen met grote problemen die ook niet echt gezond leven, en de gehandicapten met een chronische aandoening zoals bv reuma. Wat heeft reuma met ongezond leven te maken? En hoezo wordt er met een beschuldigend vingertje gewezen??

Volgens mij vergeet je een stukje "eigen verantwoordelijkheid". Ik ben het met je eens dat het krom is dat ongezonde meuk zo goedkoop is, en gezond eten zo duur. Mijn dochter had laatst een euro gevonden, en wou daarvan iets lekkers kopen voor haar en een vriendinnetje. Dit werden twee "pink lady" appels. Helaas, die waren 1 euro en 8 cent, en ze had dus niet genoeg geld. Voor twee appels. Voor die euro had ze echter wel een zak chips, twee blikjes energiedrank EN een zak snoep of pak koekjes kunnen halen. Dat frustreert me dan best wel. Maar dan nog, het is een kwestie van prioriteiten stellen.
Toevallig schreef ik het gisteren in een bericht over de voedselbank, maar het topic was al gesloten voor ik kon reageren. Ik ben zelf alleenstaand moeder van 2 kids, en heb alleen studiefinanciering als inkomen. Dat is heel wat minder dan bijstand, en al die potjes die voor "minima" beschikbaar zijn loop ik ook nog eens mis. Toch eten we altijd vers en gezond, Ik ken ook mensen die zeggen dat ze geen geld en geen tijd hebben om gezond te eten. Die zelfde mensen hebben wel 10 paar schoenen, ieder seizoen nieuwe kleding, een vaatwasser, en kijken iedere avond uren lang tv. En dat bedoel ik dus met prioriteiten stellen. Nou weet ik ook wel dat niet alles zwart wit is, en dat er mensen zijn die echt enorm zuinig leven en alsnog geen geld hebben voor vers biologisch groente en fruit. Maar volgens mij zijn er ook HEEL veel mensen die makkelijk gezonder kunnen eten en leven als ze andere keuzes zouden maken.

Je kan wel heel makkelijk met het vingertje naar externe factoren wijzen, maar vaak is het veel effectiever en nuttiger om zelf de verantwoordelijkheid voor je eigen keuzes te nemen.

Enigma13
08-04-15, 21:49
Maar volgens mij zijn er ook HEEL veel mensen die makkelijk gezonder kunnen eten en leven als ze andere keuzes zouden maken.

Mee eens. Eigen verantwoordelijkheid staat voorop. Maar regering en overheid hebben ook een taak. Zij moeten het ook voor minder bedeelden mogelijk maken om gezond(er) te kunnen leven. Betere voedingswetten zouden daar aan kunnen bijdragen.

De reden waarom ik reuma en depressiviteit noemde is om aan te tonen dat niet iedereen de keuze heeft om optimaal gezond te leven. Met een handicap kun je nu eenmaal minder bewegen en dan word je al snel zwaarder als je normaal blijft eten. Depressiviteit is een verhaal apart. Als je er veel last van hebt heb je wel andere dingen aan je hoofd dan gezond leven en bewegen.

Overigens, dik zijn betekent niet automatisch dat je niet fit of ongezond bent. Dat is aantoonbaar een vooroordeel. Het hangt er maar net van af wie je voor je hebt.

Keyser Suze
08-04-15, 22:03
Mee eens. Eigen verantwoordelijkheid staat voorop. Maar regering en overheid hebben ook een taak. Zij moeten het ook voor minder bedeelden mogelijk maken om gezond(er) te kunnen leven. Betere voedingswetten zouden daar aan kunnen bijdragen.

De reden waarom ik reuma en depressiviteit noemde is om aan te tonen dat niet iedereen de keuze heeft om optimaal gezond te leven. Met een handicap kun je nu eenmaal minder bewegen en dan word je al snel zwaarder als je normaal blijft eten. Depressiviteit is een verhaal apart. Als je er veel last van hebt heb je wel andere dingen aan je hoofd dan gezond leven en bewegen.

Overigens, dik zijn betekent niet automatisch dat je niet fit of ongezond bent. Dat is aantoonbaar een vooroordeel. Het hangt er maar net van af wie je voor je hebt.

Gelul. Jij hebt als consument de mogelijkheid te kopen wat jij wil. Je hebt de macht om als consument de markt te sturen. Niet als eenling, wel als massa. Meer regels meer wetten? En dan meer controle meer ambtenaren? Meer belastingen.....minder bedeelden kunnen een moestuin beginnen, kippen houden.

En dik zijn is WEL ongezond. De kans op kanker neemt toe en idem de kans op diabetes en hart en vaatziekten.

En als je zwaarder wordt door wat voor comorbiditeit dan ook, kun je je dieet aanpassen. In Sobibor was ook niemand dik.

Loreen
08-04-15, 22:10
Mee eens. Eigen verantwoordelijkheid staat voorop. Maar regering en overheid hebben ook een taak. Zij moeten het ook voor minder bedeelden mogelijk maken om gezond(er) te kunnen leven. Betere voedingswetten zouden daar aan kunnen bijdragen.

De reden waarom ik reuma en depressiviteit noemde is om aan te tonen dat niet iedereen de keuze heeft om optimaal gezond te leven. Met een handicap kun je nu eenmaal minder bewegen en dan word je al snel zwaarder als je normaal blijft eten. Depressiviteit is een verhaal apart. Als je er veel last van hebt heb je wel andere dingen aan je hoofd dan gezond leven en bewegen.

Overigens, dik zijn betekent niet automatisch dat je niet fit of ongezond bent. Dat is aantoonbaar een vooroordeel. Het hangt er maar net van af wie je voor je hebt.

Iedereen heeft de keuze zo gezond mogelijk te leven.
JUIST als je depressief bent is het enorm raadzaam in beweging te komen en juist lichamelijk zo goed mogelijk voor jezelf te zorgen. Eigen verantwoordelijkheid weet je nog? Een depressie kan iedereen overkomen, maar dat wil niet zeggen dat je helemaal niets meer zelf in de hand hebt.

De enige reden dat de voedingsindustrie weg komt met hun geintjes is omdat "wij", de consumenten dat van ze pikken en letterlijk slikken. Als "wij" de consumenten andere keuzes zouden maken, zou de voedingsindustrie gedwongen worden te veranderen. Zij geven geen fuck om onze gezondheid, maar willen wel zo veel mogelijk verkopen. Op het moment dat wij alleen gezonde dingen willen kopen, wat zullen zij dan willen verkopen?

Loreen
08-04-15, 22:16
Met een handicap kun je nu eenmaal minder bewegen en dan word je al snel zwaarder als je normaal blijft eten.

Overigens vergeet je hier nou volgens mij WEER het stukje van eigen verantwoordelijkheid. Dat je met een handicap minder kan bewegen, dat kan. Maar dan kan je nog altijd zelf je voedselinname afstemmen op de energiebehoefte van je lichaam. Als je eet wat je lichaam nodig heeft, in plaats van waar je mond zin in heeft, waarom zou je dan al snel zwaarder worden? Waarom zou je "normaal blijven eten"?

Enigma13
09-04-15, 10:18
Dat je met een handicap minder kan bewegen, dat kan. Maar dan kan je nog altijd zelf je voedselinname afstemmen op de energiebehoefte van je lichaam. Als je eet wat je lichaam nodig heeft, in plaats van waar je mond zin in heeft, waarom zou je dan al snel zwaarder worden? Waarom zou je "normaal blijven eten"?
In theorie is alles mogelijk. Uiteindelijk zijn we allemaal gewone mensen met gewone tekortkomingen. Gij die zonder zonden is werpe de eerste steen.

Loreen
09-04-15, 10:38
Enigma13 hoezo nou weer die laatste zin? Ik veroordeel niemand, alleen jij doet net alsof mensen bij voorbaat slachtoffer zijn van hun situatie, alsof ze zijn overgeleverd aan externe factoren en hier zelf geen invloed op hebben. daarom wijs ik op eigen verantwoordelijkheid: je wordt niet gedwongen die troep uit de supermarkt te eten, je wordt niet gedwongen meer te eten dan je nodig hebt.

Repelsteeltje
09-04-15, 10:50
.....minder bedeelden kunnen een moestuin beginnen, kippen houden.

En dik zijn is WEL ongezond. De kans op kanker neemt toe en idem de kans op diabetes en hart en vaatziekten.
Een moestuin aanleggen kost wel een startinvestering wat niet altijd 1,2,3 is op te hoesten voor iedereen. Dit is dan vaak een proces dat jaren kost. Komt bij dat niet iedereen een moestuin kan huren of zelfs maar een tuin heeft. Vele mensen hebben maar een balkonnetje. Ik ben er wel mee eens dat iedereen wŠt aan eigen teelt kan hebben, maar het is onmogelijk te verwachten dat mensen zonder de (financiele) ruimte of zelfs de kennis hiervan een flinke productie kunnen bezitten om veel geld uit te sparen.

Dat overgewicht schadelijk is, staat uiteraard buiten kijf.

Iedereen heeft de keuze zo gezond mogelijk te leven.
JUIST als je depressief bent is het enorm raadzaam in beweging te komen en juist lichamelijk zo goed mogelijk voor jezelf te zorgen. Eigen verantwoordelijkheid weet je nog? Een depressie kan iedereen overkomen, maar dat wil niet zeggen dat je helemaal niets meer zelf in de hand hebt.

De enige reden dat de voedingsindustrie weg komt met hun geintjes is omdat "wij", de consumenten dat van ze pikken en letterlijk slikken. Als "wij" de consumenten andere keuzes zouden maken, zou de voedingsindustrie gedwongen worden te veranderen. Zij geven geen fuck om onze gezondheid, maar willen wel zo veel mogelijk verkopen. Op het moment dat wij alleen gezonde dingen willen kopen, wat zullen zij dan willen verkopen?

Iedereen heeft inderdaad de keuze. Nadeel is dat minima veelal geen/weinig keuze hebben daar ongezond eten vaak vele malen goedkoper is dan verantwoord eten. Zie mijn antwoord op KS.

Als "wij" allemaal gezondere keuzes zouden maken zou er inderdaad meer en goedkoper aanbod komen zodat meer mensen kunnen profiteren van een gezondere levensstijl. Helaas levert dit voor de bedrijven wel veel minder op waardoor de huidige generatie bedrijven er alles aan zullen doen om dit "waanbeeld" uit onze gedachte te krijgen al dan niet door middel van nieuwe "verantwoorde" voeding. Het is dus weer het aloude spelletje van wie verdient het meeste aan wiens lijden.

Keyser Suze
09-04-15, 11:26
Een moestuin aanleggen kost wel een startinvestering wat niet altijd 1,2,3 is op te hoesten voor iedereen. Dit is dan vaak een proces dat jaren kost. Komt bij dat niet iedereen een moestuin kan huren of zelfs maar een tuin heeft. Vele mensen hebben maar een balkonnetje. Ik ben er wel mee eens dat iedereen wŠt aan eigen teelt kan hebben, maar het is onmogelijk te verwachten dat mensen zonder de (financiele) ruimte of zelfs de kennis hiervan een flinke productie kunnen bezitten om veel geld uit te sparen. Iedereen heeft inderdaad de keuze. Nadeel is dat minima veelal geen/weinig keuze hebben daar ongezond eten vaak vele malen goedkoper is dan verantwoord eten.

Nou ben ik best wel begaan met mensen en ben ik altijd wel in voor iets vernieuwends.

Dus, met allerlei minima in mijn praktijk en smalle portemonnee, met haaks daarop een advies om gezond te eten (en ja, broccoli is net een kwartje duurder dan een zakje aardappels), schreef en belde ik met de burgemeester. Bijzonder verheugd was ik, toen ik een vrijbrief kreeg van de gemeente, om een stukje openbaar groen, om te toveren tot een gemeenschappelijke moestuin. Stel je voor, hoe leuk! Een zinloos stuk gras ergens in het dorp, mag bewerkt worden, omgeschept, misschien wat koeiepoep regelen, zaadjes organiseren door een tuindersbedrijf aan te schrijven, IK zou het wel even gaan regelen. Ik had zelfs al een aantal werkeloze zielepietjes op het oog die OH ZO GRAAG wat zouden willen doen....

Nou, men is nou eenmaal liever een klager dan een doener en ja hoor, zo'n soort projectje was toch echt niets voor hun, iets met bewegen, verantwoordelijkheden....

Ik heb het HELEMAAL gehad dus met dit soort lui. Wat mij betreft zakt iedereen maar af naar niveau nul op de schaal van Darwin, draaien we kraan van uitkeringen maar dicht, dan is de prikkel om wat te gaan doen wel wat hoger. Ik heb het niet over mensen die vanwege pijn of handicap weinig kunnen. Ik heb het over een stel luie donders, die geen ruk te doen hebben en hun dagen slijten met hun reet voor hun TV. En maar klagen over dat je met een uitkering en huursubsidie toch echt moeite hebt om rond te komen. En dan 'moet je dus wel' van die goedkope troep vreten.... stel je voor zeg, dat je per ongeluk een moestuin zou gaan starten.....Als "wij" allemaal gezondere keuzes zouden maken zou er inderdaad meer en goedkoper aanbod komen zodat meer mensen kunnen profiteren van een gezondere levensstijl. Helaas levert dit voor de bedrijven wel veel minder op waardoor de huidige generatie bedrijven er alles aan zullen doen om dit "waanbeeld" uit onze gedachte te krijgen al dan niet door middel van nieuwe "verantwoorde" voeding. Het is dus weer het aloude spelletje van wie verdient het meeste aan wiens lijden.

Jouw stelling dat het minder winst op zou leveren is nonsens. Winst wordt bepaald door het verschil van prijs van de productie en de verkoopprijs, dat noemen we economie. Een bakker die 1 cent winst wil maken op een brood, zal waarschijnlijk failliet gaan, tenzij hij er elke dag een miljoen verkoopt. Als hij er maar honderd verkoopt, zal hij de winst op ťťn brood eerder in de orde van grootte leggen op 1 euro.

Als McDonalds vanaf volgende week de verkoop van hamburgers in ziet storten en de vraag naar salades neemt met 200% toe, dan zal McD vanzelf het inkoop beleid veranderen. Als de winstmarge op salades kleiner is dan die op hamburgers, zal McD meest waarschijnlijk de prijs omhoog doen van de salades, of personeel ontslaan enz. Ook dat noemen we economie.

lewieke
09-04-15, 11:53
Nou ben ik best wel begaan met mensen en ben ik altijd wel in voor iets vernieuwends.

Dus, met allerlei minima in mijn praktijk en smalle portemonnee, met haaks daarop een advies om gezond te eten (en ja, broccoli is net een kwartje duurder dan een zakje aardappels), schreef en belde ik met de burgemeester. Bijzonder verheugd was ik, toen ik een vrijbrief kreeg van de gemeente, om een stukje openbaar groen, om te toveren tot een gemeenschappelijke moestuin. Stel je voor, hoe leuk! Een zinloos stuk gras ergens in het dorp, mag bewerkt worden, omgeschept, misschien wat koeiepoep regelen, zaadjes organiseren door een tuindersbedrijf aan te schrijven, IK zou het wel even gaan regelen. Ik had zelfs al een aantal werkeloze zielepietjes op het oog die OH ZO GRAAG wat zouden willen doen....

Nou, men is nou eenmaal liever een klager dan een doener en ja hoor, zo'n soort projectje was toch echt niets voor hun, iets met bewegen, verantwoordelijkheden....

Ik heb het HELEMAAL gehad dus met dit soort lui. Wat mij betreft zakt iedereen maar af naar niveau nul op de schaal van Darwin, draaien we kraan van uitkeringen maar dicht, dan is de prikkel om wat te gaan doen wel wat hoger. Ik heb het niet over mensen die vanwege pijn of handicap weinig kunnen. Ik heb het over een stel luie donders, die geen ruk te doen hebben en hun dagen slijten met hun reet voor hun TV. En maar klagen over dat je met een uitkering en huursubsidie toch echt moeite hebt om rond te komen. En dan 'moet je dus wel' van die goedkope troep vreten.... stel je voor zeg, dat je per ongeluk een moestuin zou gaan starten.....Jouw stelling dat het minder winst op zou leveren is nonsens. Winst wordt bepaald door het verschil van prijs van de productie en de verkoopprijs, dat noemen we economie. Een bakker die 1 cent winst wil maken op een brood, zal waarschijnlijk failliet gaan, tenzij hij er elke dag een miljoen verkoopt. Als hij er maar honderd verkoopt, zal hij de winst op ťťn brood eerder in de orde van grootte leggen op 1 euro.

Als McDonalds vanaf volgende week de verkoop van hamburgers in ziet storten en de vraag naar salades neemt met 200% toe, dan zal McD vanzelf het inkoop beleid veranderen. Als de winstmarge op salades kleiner is dan die op hamburgers, zal McD meest waarschijnlijk de prijs omhoog doen van de salades, of personeel ontslaan enz. Ook dat noemen we economie.

Ik heb ooit zelf de berekening gemaakt. Een brood kost bij de bakker tussen 2.00€ en 2.5€, de kostprijs ligt om en bij de 60 cent, zonder de loonkost mee te rekenen. Dit betekent een brutomarge van 1.4-1.9€ per brood. In een gemiddeld dorp verkoop je vlot 500 broden per dag. Dit is zonder andere bakkerijproducten, taartjes, ... mee te rekenen. Een beetje draaiende bakkerij levert tussen 150 en 250.000€ per jaar op.

Loreen
09-04-15, 12:06
Een moestuin aanleggen kost wel een startinvestering wat niet altijd 1,2,3 is op te hoesten voor iedereen. Dit is dan vaak een proces dat jaren kost. Komt bij dat niet iedereen een moestuin kan huren of zelfs maar een tuin heeft. Vele mensen hebben maar een balkonnetje.

Nadeel is dat minima veelal geen/weinig keuze hebben daar ongezond eten vaak vele malen goedkoper is dan verantwoord eten.

Dat een moestuin niet altijd mogelijk of zelfs rendabel is ben ik het wel mee eens, ik weet wat mijn eigen moestuin kost en dat is aardig wat. Aan de andere kant biedt het wel een "gratis uitje" voor alle woensdagmiddagen, vrije dagen en weekenden voor mij en de kids. Komt natuurlijk nog bij dat ik het goed vind dat de kids lekker buiten zijn en leren hoe e.e.a. groeit en bloeit.

Dat minima veelal geen/weinig keuze hebben ben ik het nog steeds niet mee eens. Ik blijf er bij dat voor heel veel mensen geldt dat het een kwestie van prioriteiten stellen is. Ook van groente heb je duurdere en goedkopere groentes. Als je op de markt seizoensgroente en -fruit koopt ben je al een heel stuk goedkoper uit. Bio eieren ga je ook niet failliet aan.
Stoppen met roken is ook nog een punt waar veel minima een hoop geld op zouden kunnen besparen. Net als allerlei frisdrankzooi. Water en thee is niet alleen een stuk goedkoper, maar ook nog eens gezonder. Niet heel de dag voor een luxe-pakket wat zenders betreft voor de tv hangen maar buiten gaan wandelen is ook nog eens goedkoper en gezonder. Niet je kinderen wicky en een kinderbueno mee naar school geven maar water en een appel is ook al iets of wat goedkoper en gezonder.

Ik hou er niet van om te roepen "kijk eens hoe weinig geld ik heb", maar ik heb dus alleen stufi als inkomen. Ik heb geen recht op een aanvullende beurs omdat "mijn ouders teveel verdienen" (ik ben 32, heb twee kinderen en een eigen huis). Ik heb geen recht op bijzondere bijstand omdat stufi geen belastbaar inkomen is, en zo zijn er meer van dat soort dingen. Bijstand is een paar honderd euro per maand meer, en dan heb je dus wel recht op allerlei potjes en toeslagen. Je hoort mij daar niet over klagen, het was mijn eigen keuze om als alleenstaand moeder te gaan studeren en ik ben allang blij dat ik die mogelijkheid heb gekregen. Ook financieel vind ik het allemaal meer dan prima. Zoals gezegd, het is een kwestie van prioriteiten stellen. Persoonlijk zie ik niet waarom het met een bijstandsuitkering dan niet mogelijk zou zijn om gezond te eten.
Ik heb een moestuin, en mijn kinderen en ik eten iedere dag fruit en verse groentes. Ik geloof niet dat er ook maar iets is dat mijn kinderen nodig hebben maar ik ze niet kan geven omdat ik te weinig geld heb. Dit zou natuurlijk anders zijn als ik weer ging roken, of allerlei onnodige luxe-dingen zou gaan kopen.

Nogmaals, natuurlijk is het niet zwart-wit en zijn er wel degelijk mensen die gewoon echt met hun rug tegen de muur staan. Maar persoonlijk geloof ik niet dat dit "veelal" het geval is,

Keyser Suze
09-04-15, 12:52
Volkstuin hier in de regio €60 per jaar. Dat zijn 11 pakjes Marlboro of het verschil tussen wel of niet het zender plus pakket van Ziggo. De kosten voor een schep een schoffel en de vaak gratis koeienmest en zaadjes is nou ook niet onoverkomelijk.

Nickx
09-04-15, 13:13
En als je wat actief in je tuintje bezig ben dan krijg je her en der gratis zaden en overschot aan groentes of ruilen ervan. Waarschijnlijk als je aanbied om iemand te helpen in zijn tuintje krijg je ook wat van de opbrengst.
Niet alles in het leven hoeft geld te kosten.... maar wel bereid zijn (en kunnen) om er wat inspanning voor te leveren.

Het valt mij op dat er voor elke oplossing die word aangedragen mensen in staat zijn om 3 problemen op te werpen om het vooral niet te doen... stel je eens voor dat je het opeen beter krijgt....

Loreen
09-04-15, 13:29
Of stel je voor dat je daadwerkelijk wat moet DOEN om het beter te kriegen *iek!*

Mijn tuin kost 100 euro per jaar voor 150m2. Aan alle kanten krijg je gratis stekjes aangeboden, of heeft er weer iemand "per ongeluk" 5 courgetteplanten geplant en genoeg courgettes voor heel Brabant e.o. en liggen die op tafel om gratis en voor niets mee te nemen.
Van een bevriende medetuinster heb ik een shitload aan zaden gekregen, van een tante gereedschap. En zo schoffel ik vanalles bij elkaar (haha).
2 vrienden van mij doen tegenwoordig mee met mijn tuin, zij hebben alleen een balkon en niet de mogelijkheid om zelf een moestuin aan te leggen en bij te houden, en ik heb toch ruimte zat. En het is nog gezellig ook. En handig als ik zelf een keer niet kan gaan. Het is zo veel leuker en constructiever om oplossingen te zoeken ipv problemen.

Maar ik had natuurlijk ook gewoon in een hoekje kunnen gaan zitten janken, dat ik geen moestuin kan hebben omdat dat te duur is.

Raycoupe
09-04-15, 13:34
Een moestuin aanleggen kost wel een startinvestering wat niet altijd 1,2,3 is op te hoesten voor iedereen. Dit is dan vaak een proces dat jaren kost. Komt bij dat niet iedereen een moestuin kan huren of zelfs maar een tuin heeft. Vele mensen hebben maar een balkonnetje. Ik ben er wel mee eens dat iedereen wŠt aan eigen teelt kan hebben, maar het is onmogelijk te verwachten dat mensen zonder de (financiele) ruimte of zelfs de kennis hiervan een flinke productie kunnen bezitten om veel geld uit te sparen.

Dat overgewicht schadelijk is, staat uiteraard buiten kijf.


Iedereen heeft inderdaad de keuze. Nadeel is dat minima veelal geen/weinig keuze hebben daar ongezond eten vaak vele malen goedkoper is dan verantwoord eten. Zie mijn antwoord op KS.

Als "wij" allemaal gezondere keuzes zouden maken zou er inderdaad meer en goedkoper aanbod komen zodat meer mensen kunnen profiteren van een gezondere levensstijl. Helaas levert dit voor de bedrijven wel veel minder op waardoor de huidige generatie bedrijven er alles aan zullen doen om dit "waanbeeld" uit onze gedachte te krijgen al dan niet door middel van nieuwe "verantwoorde" voeding. Het is dus weer het aloude spelletje van wie verdient het meeste aan wiens lijden.

1: Een spade bij de Lidl kost vaak maar een tientje. Voor de rest heb je bizar weinig nodig en anders is de kringloop winkel een uitkomst. (zelf doe ik veel met m'n handen) Investering is echt minimaal. Als ik naar mezelf kijk dan ben ik echt niet meer dan 50 euro kwijt geraakt aan spullen om in de achtertuin een 20 vierkante meter te verbouwen. Tja en die aardappelaanaarder heb ik nog nooit gebruikt. Bietenhakje en spade, dat is het wel, schoffel is ook wel handig. Dat levert je idd het eerste jaar geen 'winst' op, maar op termijn wel.

2: Iedere dag heeft de Lidl wel een aanbieding van een of andere groente. Ok, je moet een beetje leren koken om hier wat lekkers mee te maken.
Voorbeeld: Kilo wortelen, 39 cent, witte kool 1,50, drie paprika's 1,00 euro. Gooi er wat knofloof, ui een tomaatje en wat kruiden bij en je hebt verdomd lekker en gezond eten voor 4 euro en dan ook meteen een portie of 6 - 8. :) (halve kilo gehakt erbij, zilvervliesrijst van 1,20 per kg en ik kan de hele week gezond eten voor 1 euro per dag!)

prepass
09-04-15, 13:59
Ik heb ook wel eens gehoord van een ouder "iemand" in mijn directe omgeving.......... "waar een wil is is een weg"........... Ik heb meer en meer het idee dat vele zogenaamde "preppers" de weg kwijt zijn hier.......en/of compleet van het padje zijn.... Ach het is wel "gezellig" hoor beetje lullen over "preppen" en af en toe flink alles op scherp zetten, beetje klagen, beetje zeuren en vertellen aan iedereen die het wil horen, hoeveel er niet kan ipv wat er WEL kan........ Oja en tussendoor er een religie van maken om de overheid te bashen. Hierna lopen huilen waarom de overheid niet het eea meer reguleerd in jouw voordeel........zo jammer..... Maar OK, ieder z'n "ding" doe wat je niet laten kunt.....:D

Zefanja
09-04-15, 14:09
Een moestuin kost in het begin natuurlijk wel wat, maar wat veel mensen vergeten is dat je van die ene investering in het begin vele jaren kan profiteren van het gene wat je er in het begin in hebt gepompt. Mijn moestuin heeft me in het begin zo'n Ä100 gekost (grond, gereedschap, planten en zaden.) en hoef er nu gelukkig ook niet zo heel veel geld meer tegen aan te gooien. Er zijn hier genoeg buren die her en der wat stekjes, zaden of zelfs planten teveel hebben, gereedschap valt ook best te lenen en voor de rest kun je met recyclen ook een heel eind komen. Er zullen natuurlijk zat mensen zijn die meteen zeggen dat ze persť nieuwe spullen nodig hebben, en die heb je in sommige gevallen ook wel nodig, maar alsnog valt er met een beetje inventief zijn nog steeds heel wat te realiseren.

Repelsteeltje
09-04-15, 14:30
Aangezien het wederom meer een gebash is op personen die een minima hebben door (overwegend) personen die overduidelijk vele malen meer te besteden hebben valt er ook hier waarschijnlijk weer geen zinnig gesprek uit te halen.

Graag vanaf nu alleen uitspraken door mensen die weten wat het is om minima te zijn. Inhoudende dat zij maximaal 30,- per persoon per maand te besteden hebben aan ALLES. En dat terwijl ze een baan hebben ook nog. Dan word het rustig hier.

Kijken of je dan ook makkelijk die spade kan kopen van een tientje of die schoffel die ook niet onoverkomelijk, maar wel een rib uit je lijf is. Of je dat moestuintje kan huren waar een wachtlijst op staat van 3 jaar.

Voorbereiden op een SHTF.... niet realiserende dat sommige personen er nu al midden in zitten. Maar helpen ho maar.

Wacht maar af, Karma is een bitch.

Dr.Prepper: Yes

Dr.Prepper
09-04-15, 14:58
Repelsteeltje je gaat redelijk offtopic in dit draadje, je kan die discussie (desgewenst) in een passender draadje stoppen. (ps: Ik snap de mention niet. Yes, want?)

Verder ...

* vind ik je "karma-dreigement" een beetje sneu
* maar ben serieus benieuwd hoe je 30e per maand kan overhouden als je wel een baan hebt. Please do tell, maar dan even in gepast draadje aub

Loreen
09-04-15, 14:59
Aangezien het wederom meer een gebash is op personen die een minima hebben door (overwegend) personen die overduidelijk vele malen meer te besteden hebben valt er ook hier waarschijnlijk weer geen zinnig gesprek uit te halen.

Graag vanaf nu alleen uitspraken door mensen die weten wat het is om minima te zijn. Inhoudende dat zij maximaal 30,- per persoon per maand te besteden hebben aan ALLES. En dat terwijl ze een baan hebben ook nog. Dan word het rustig hier.

Kijken of je dan ook makkelijk die spade kan kopen van een tientje of die schoffel die ook niet onoverkomelijk, maar wel een rib uit je lijf is. Of je dat moestuintje kan huren waar een wachtlijst op staat van 3 jaar.

Voorbereiden op een SHTF.... niet realiserende dat sommige personen er nu al midden in zitten. Maar helpen ho maar.

Wacht maar af, Karma is een bitch.

Dr.Prepper: Yes

Sorry maar ik vind je niet redelijk nu. Ik begrijp dat dit onderwerp voor veel personen gevoelig ligt, en dat het daardoor lastig wordt om berichten zo objectief mogelijk te interpreteren. Maar in mijn ogen wordt er absoluut niet gebashed, er wordt gezegd dat er voor veel mensen mogelijkheden zijn om hun uitgavepatroon anders in te richten. Net zoals er gezegd is dat er altijd uitzonderingen zijn, niets is zwart/wit.

Dat "maar helpen ho maar" is ook enorm ongefundeerd. Op dit forum zitten een paar van de meest sociale vrijgevige mensen die ik ken. Naast de karma's en de communitypot voor preppers in nood, staan er veel mensen zo ongeveer dag en nacht klaar voor hulp, of het nou in de vorm van advies of een letterlijke helpende hand is. Je moet hier echter wel voor open staan, door alleen te roepen dat minima geen keus hebben bereik je vrij weinig.

De eerste twee jaar van mij studie moesten mijn kinderen nog naar de dagopvang en had ik letterlijk meer vaste lasten dan inkomsten. Ik heb toen drastische besparingen moeten maken en een hoop op moeten zeggen, en dan nog was het gewoon niet te doen en liep de boel financieel behoorlijk de tering in en was het het ene gat opvullen met een nieuw gat. Nu is de oppas geregeld met mijn ouders, en heb ik zoals gezegd nog een paar honderd euro per maand minder dan mensen in de bijstand. Ik werk niet maar doe een fulltime studie en heb 4 uur reistijd per dag. Normaal gesproken dan, nu zit ik thuis. Mag ik dan iets zeggen in dit topic?

Ik zou iets minder snel oordelen over andere mensen, voordat je gaat roepen over karma.

Stuudje
09-04-15, 15:18
Mijn dochter wilde als elfjarige een eigen tuin. Tja, dat kon niet bij ons en ik stelde voor dat ze bij kennissen rond zou vragen of ze een vierkante meter tuin mocht hebben om te bewerken.
Ik hoorde een tijd niets en ik dacht, het zal wel een vlaag geweest zijn die nu overgewaaid is.
Niets was minder waar, want wat bleek: ze had een hele moestuin gehuurd bij het moestuinencomplex! Voor maar 25 gulden per jaar zei ze.100m2!
Was zo goedkoop omdat het naast de bijenkorven was en niemand wilde die plek, maar zij vond die bijen juist boeiend en was niet bang. Haar spullen kreeg ze ook op bijzondere wijze. Elke week was ze op een rommelmarktje van de Dierenbescherming.Maar omdat ze zo zoekend was had een dame gevraagd wat ze zocht. Een hark en schofffel en gieter want ik wil tuinieren,had ze uitgelegd. Het was er nooit, maar de mensen die daar vrijwilligerswerk deden, hebben wat van huis meegenomen voor haar, zodat ze die spullen toch kreeg. Zaden en stekjes kreeg ze her en der.
Het omspitten lukte haar niet, het was best veel werk...dus ze ritselde wat daklozen op mijn werk om voor haar te spitten (zit nog een mooi verhaal bij, maar dat komt elders misschien een keer) Een ander jaar vroeg ze een stratenmaker om te helpen en die kwam met een machine, hahaha.
Omdat ze het toch wel te kostbaar vond worden met haar minimale zakgeld, verhuurde ze de helft van haar moestuin door aan onze buurvrouw...voor 25 gulden per jaar. We hebben jaren uit de moestuin gegeten.

popeye
09-04-15, 15:56
Stuudje, wat een geweldig verhaal.
Ben benieuwd naar het vervolg van de spittende daklozen.

Met vriendelijke groet, Popeye.

Stuudje
09-04-15, 15:58
Stuudje, wat een geweldig verhaal.
Ben benieuwd naar het vervolg van de spittende daklozen.

Met vriendelijke groet, Popeye.Als ik je op SC Veluwezoom zie, zal ik het vertellen, bij een kopje koffie/thee.

popeye
09-04-15, 16:16
Als ik je op SC Veluwezoom zie, zal ik het vertellen, bij een kopje koffie/thee.

Lijkt me heel erg leuk.
Ik heb me voor zaterdag de 23e voor een dagbezoek aangemeld.

Zefanja
09-04-15, 18:42
Als aanvulling op wat ik al eerder schreef, Repelsteeltje, ik zit zelf ook in de bijstand en heb dat geld mooi wel bij elkaar kunnen sparen. Heb er wel een flinke tijd over gedaan, maar wat een wil is, is nog steeds een weg. Dat ik er vaak m'n preps voor in de steek heb moeten laten, net als vele andere dingen maakt me dan ook niet zo veel uit. Eigen geteelde groente wat je er op dat moment uit kunt plukken beats een nieuw prep ding any day.

Dr.Prepper
10-04-15, 14:26
[admin] Naar aanleiding van dit topic (o.a.) heeft Repelsteeltje mij verzoekt diens account te verwijderen, FYI.

Enigma13
10-04-15, 14:42
[admin] Naar aanleiding van dit topic (o.a.) heeft Repelsteeltje mij verzoekt diens account te verwijderen, FYI.
Jammer. Ik vermoed dat ik hem wel begrijp.

Keyser Suze
02-05-15, 07:23
Afro-Amerikanen en Afrikanen die twee weken elkaars voedselpatroon overnamen, veranderden de samenstelling van hun darmflora en de productie van stoffen die samenhangen met de kans op darmkanker.

Als de negers (mag dat woord nog?) in Amerika gaan eten wat hun voorouders aten, worden ze gezonder. JA NATUURLIJK denk je dan. Er staat wel een drama van een fout in het bericht, want ma"is komt uit Zuid Amerika en dat is natuurlijk geen bestanddeel van de originele Afrikaanse voeding....


Het originele Afrikaanse dieet was vooral gekookt eten, fruit en maisproducten, daaronder vis-taco, bonensoep, zalmkroket, maistortilla en ananas. Het Amerikaanse menu bevatte veel gebakken of gefrituurde producten en rood vlees, zoals pannenkoekjes, roast beef, gefrituurde lever en uien en corned beef met aardappels.

http://www.nu.nl/wetenschap/4042038/afrikaans-dieet-kan-afro-amerikanen-beschermen-darmkanker.html

Peerke
30-08-15, 19:53
Als de negers (mag dat woord nog?) in Amerika gaan eten wat hun voorouders aten, worden ze gezonder. JA NATUURLIJK denk je dan. Er staat wel een drama van een fout in het bericht, want ma"is komt uit Zuid Amerika en dat is natuurlijk geen bestanddeel van de originele Afrikaanse voeding....http://www.nu.nl/wetenschap/4042038/afrikaans-dieet-kan-afro-amerikanen-beschermen-darmkanker.html

Mais wordt verondersteld een 'super food' te zijn. Sommigen vinden het kippenvoer, ik vind het lekker. En heb er daarom altijd wel een paar blikjes van op voorraad.

Davena
30-08-15, 21:24
Onze antibiotica cultuur heeft invloed op de stijgende lijn van allergieen. We kunnen steeds vaker geen voeding meer eten wat vroeger juist goed voor ons was, zoals pinda's, noten en zaden
Http://www.iflscience.com/health-and-medicine/gut-microbe-protects-against-peanut-allergies

http://www.bbc.com/news/health-28887088

En het niet meer eten van producten uit onze eigen omgeving is ook niet bevorderlijk. Zeker als het chemisch gebleekt wordt om het er witter uit te laten zien zoals knoflook, dat schijnt voor 80% uit China te komen. http://www.realfarmacy.com/bleached-chemical-garlic-china-how-to-spot/?utm_content=buffera4fee&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer