Is in NL de verhouding beroepsbevolking:de rest (ambtenaren, bejaarden, kinderen, niet-werkenden etc) niet al iets van 30:100?