Gewoon de standaardwaardes verhogen, en dan vervolgens propaganderen dat deze nieuwe standaardwaardes nog steeds veilig zijn...