Het gaat allemaal nog wel ff duren volgens de mayakalender...

De Maya’s voorspelden astronomische cycli waarvan de data nog zo’n zevenduizend jaar doorlopen, blijkt uit archeologisch onderzoek. Kalenderaantekeningen uit een oude mayawoning suggereren dat de wereld ver voorbij 2012 nog zal bestaan.

http://www.newscientist.nl/nieuws/ma...-tijden-tegen/