Pagina 1 van de 9 123 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 90

Onderwerp: Voeding

 1. #1
  In overleg met hogere entiteiten
  Ingeschreven
  Apr 2012
  Locatie
  Preppers Heaven
  Berichten
  10.120

  Voeding

  Omdat er veel mensen zijn die beetje overgewicht, suikerziekte en te hoog cholesterol hebben, vaak ook nog hoge bloeddruk, geef ik ze de volgende tekst mee. Het zullen waarschijnlijk meerdere schermen worden om de hele tekst te kunnen posten, maar hoop dat het inzicht geeft waarom we echt niet zoveel meel rijst en pasta hoeven in te slaan voor als SHTF...alles is volstrekt wetenschappelijk onderbouwd, dus mocht je de indruk hebben dat iets niet correct is, dan gaarne niet op gevoel iets tegenstrijdigs roepen, maar met gefundeerde argumenten komen.

  Onze fraaie planeet bestaat ongeveer viereneenhalf miljard jaar en sinds drieŽneenhalf miljard jaar is er leven op aarde. Er heeft een ontzagwekkende evolutie plaatsgevonden, waarbij plantaardig en dierlijk weefsel in de loop van de tijd bezit heeft genomen van het water, het land en de lucht. Voor elk van deze organismen, variŽrend van eencellige tot complexe meercellige planten en dieren, geldt dat ze een balans hebben gevonden ten opzichte van het milieu, andere organismen, soortgenoten en voeding. Een verstoring in deze balans noopt een organisme tot aanpassing. In welke mate een planten- of diersoort in staat is zich aan te passen, bepaalt of de soort in stand blijft, al dan niet in aangepaste vorm.
  De mens is in zijn huidige vorm ongeveer vier miljoen jaar aanwezig. Grofweg hebben we met name in de eerste miljoen jaar grotere evolutionaire veranderingen gekend en daarna in de laatste miljoen jaar, waarbij we in het allerlaatste stuk van dat laatste stukje van de vier miljoen, een dramatische verandering kunnen onderscheiden. Terwijl we als Ďmensí langzaam evolueerden van aapachtige, naar mensachtige naar homo sapiens (de moderne mens), hebben we 99% van de tijd geleefd als jager-verzamelaar. In dat laatste stukje tijd, heeft de mens geleerd hoe hij de beschikbare planten- en diersoorten kon aanwenden om een meer sedentair leven te leiden. Dieren waren getemd, planten konden seizoensgericht worden gezaaid en geoogst. Dit ging gepaard met de geboorte van de menselijke samenleving. Groepen mensen die in eerdere tijden zwervend een bestaan hadden, clusterden samen tot gemeenschappen, waarbij in de loop van de tijd steeds complexere sociale structuren ontstonden. Er is, zeker in de westerse wereld, geen mens meer die zelf voor de volle 100% in zijn eigen behoefte voorziet. Die verregaande specialisatie van mensen, waarin we in pakweg de laatste 10.000 jaar maar met name in de laatste 4000 jaar verkeren, heeft geresulteerd in boeren, slagers, bakkers, ambachtslieden, leraren en medici, aangestuurd door overheidsbeambten. Hierbij wil ik nog opmerken dat we er als mensen zeker niet in alle opzichten op vooruit zijn gegaan, doordat we ook middels deze constructie militairen financieren en godsdienst een prominente rol in de maatschappij heeft verworven.
  In de laatste 4000 jaar is onze voeding drastisch anders dan in die miljoenen jaren daarvoor. Bestond onze voeding voorheen met name uit vlees, vis en schelp- en schaaldieren, fruit, noten en knollen en groenten, waarbij er ook nog een seizoensgebonden variatie aanwezig was, heden ten dage bestaat een groot deel van onze dagelijkse inname uit granen en veel minder uit bovengenoemde groepen. In Nederland wordt het belang van de Schijf van Vijf, waarin granen een prominente rol innemen, door overheid en andere organisaties onderstreept en uitgedragen.
  Opmerkelijk is dat voor de Schijf van Vijf geen enkele wetenschappelijke studie is uitgevoerd. De studies die de laatste jaren wel over dit onderwerp verschijnen, laten zien dat een grote groep mensen een aanmerkelijk gezondheidsrisico loopt bij het volgen van dit dieet. Coeliakie (glutenintolerantie) is direct gerelateerd aan de hoge inname van graanproducten. Wanneer men klachten krijgt van bepaalde voeding in de vorm van buikkrampen en diarree, dan zal de persoon in kwestie deze producten al snel mijden. Dat is dan ook het geval bij coeliakie. Maar wanneer gezondheidsproblemen zich pas na vele jaren openbaren, zal de relatie met voeding niet snel worden gelegd en is het tevens lastig ingesleten voedingspatronen te wijzigen.
  keyserpreppersuze@gmail.com

 2. #2
  In overleg met hogere entiteiten
  Ingeschreven
  Apr 2012
  Locatie
  Preppers Heaven
  Berichten
  10.120
  Zoals uitgelegd, verschillen wij weinig qua fysiek met de homo sapiens van 10.000 of 400.000 jaar geleden. Als diersoort verschilt de mens niet van andere dieren; het is eten of gegeten worden, survival of the fittest. Dat maakt dat ons organisme, beter gezegd ons metabolisme, heel goed in staat is om te gaan met perioden van schaarste. Wij hebben als mens dus ook een voorkeur voor eten dat we makkelijk kunnen vergaren, makkelijk kunnen verteren en dat een hoge voedingswaarde heeft. Met andere woorden, je kunt het gemakkelijk verkrijgen en levert snel veel energie. Granen waren pas voorhanden op het moment dat we neerstreken in een bepaalde regio en daar ook bleven. Grassen werden geselecteerd op hun korrelgrootte en al snel heeft de mens een heel aantal granen voortgebracht. Dit gaf een groot voordeel want het kon gemakkelijk worden gezaaid en geoogst en was bovendien langer houdbaar dan andere voedingsbronnen. En hiermee ontstond een situatie waarbij de mens in de loop der eeuwen in de problemen kwam; waar we eerst nog hard moesten werken om voldoende voedsel te vergaren, verkregen we dit gemakkelijker. Ook de vertering van granen kost geen enkele moeite. Ons lichaam hoeft er bijna niets voor te doen om hoogcalorisch voedsel in de vorm van koolhydraten vanuit de darm naar het bloed te doen gaan. Granen bestaan uit zetmeel en zetmeel is niets anders dan aan elkaar gekoppelde suiker moleculen. Die kunnen direct benut worden door onze hersenen (die kunnen glucose en ook ketonen * als brandstof gebruiken, terwijl onze spieren ook op andere energiebronnen als vetzuren kunnen werken) of door onze spieren worden verbrand. Normaliter kunnen onze spieren de glucose ook opslaan. Ook de lever kan een behoorlijke voorraad glucose opslaan. Vetten en eiwitten kunnen veel lastiger worden opgenomen door ons lichaam. Het zijn meestal grotere moleculen die eerst dienen te worden gesplitst in kleinere stukjes in de darm, om vervolgens als bouwblokjes voor cellen in de bloedstroom terecht te komen, of om als grondstof te dienen om via ingewikkelde processen omgezet te worden in glucose.  Een mooi voorbeeld hiervan is de Eskimo. We weten dat hersenen glucose en ketonen kunnen gebruiken en dat geldt uiteraard ook voor Eskimo’s. Toch bestaat hun dieet voor meer dan 95% uit vlees, vet en vis. Die hebben geen last van de Schijf van Vijf. Keurig doet hun lichaam wat het al miljoenen jaren doet, namelijk het omzetten van eiwitten en vetten naar andere stoffen die het lichaam nodig heeft. Ook aan vitamines ontbreekt het hen niet. Hetzelfde geldt voor veel andere natuurvolken als de Bosjesmannen in Afrika en de Aboriginals uit AustraliŽ. Wat dat betreft zijn we als Westerlingen maar een armetierige club; sommige huidige jager-verzamelaars kennen meer dan 200 soorten fruit en groenten en eetbare planten. De mensen die in de loop der eeuwen vanuit Afrika, waar homo sapiens is geboren, zich verspreid hebben over de aardbol, hebben zich in eerste instantie zomers aan kust opgehouden, alwaar vissen en schaal- en schelpdieren voorhanden waren, aangevuld met klein wild en eetbare planten. De herfst, winter en lente werden gebruikt om achter het grotere trekkende wild aan te jagen, terwijl onderweg gebruik werd gemaakt van noten, knollen en insecten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de mensen die merendeels aan zeekusten leefden gedurende de warmere maanden, ook langer waren qua postuur en waarschijnlijk ook langer leefden.
  Kennelijk hebben granen tot voor kort nauwelijks een rol gespeeld in onze voeding. Om te komen tot een practisch inzicht met betrekking tot de welvaartsziekten die gerelateerd zijn aan deze nieuwe manier van voeden, gaan we 2000 jaar terug in de tijd. Na de uittocht uit Afrika, werden AziŽ, Europa en via de landbrug Amerika bevolkt. Omdat de zeespiegel toen een stuk lager was, bereikte men redelijk gemakkelijk met bootjes de eilanden die we tegenwoordig tot IndonesiŽ en AustraliŽ rekenen. Ten oosten van AustraliŽ liggen nog een heel aantal eilanden en een daarvan ligt redelijk ver weg. Tegenwoordig heet dit eiland Nauru en de eerste mensen hebben 2000 jaar geleden voor het eerst voet gezet op dit eiland. Het kostte die mensen een wekenlange boottocht om er te geraken, met waarschijnlijk weinig voedsel aan boord dat zo’n lange tocht kon doorstaan. De mensen die de reis overleefden, waren dan ook mensen die met weinig eten toekonden. De eerste westerlingen die op Nauru ten tonele verschenen in de negentiende eeuw, troffen daar prachtige gespierde mensen die leefden van de visvangst en het weinig dat dit tropische eiland verder had te verschaffen. Toen de Japanners er in de tweede wereldoorlog aankwamen, telde Nauru circa drieduizend bewoners; na een keihard regime bleven er in 1945 ongeveer duizend bewoners over. Na de tweede wereldoorlog vond men er fosfaat wat gebruikt werd voor de industrieŽn in het westen. Ook de toeristen wisten het eiland te waarderen. Het gevolg voor de mensen op Nauru was, dat zij niet meer op zoek hoefden naar hun voedsel, maar een westers dieet konden importeren.

  * met dank aan Newprepper
  Laatst gewijzigd door Keyser Suze; 01-07-12 om 19:11. Reden: onjuiste informatie
  keyserpreppersuze@gmail.com

 3. #3
  In overleg met hogere entiteiten
  Ingeschreven
  Apr 2012
  Locatie
  Preppers Heaven
  Berichten
  10.120
  De slachting van de Japanners is minstens zo wreed als hun huidige lot; de mensen op Nauru zijn de aller dikste ter wereld, negen van de tien hebben Diabetes Mellitus (suikerziekte) en de gemiddelde levensverwachting ligt rond de zestig jaar. Een zelfde lot hebben bijvoorbeeld de Pima indianen ondergaan; voorheen fiere indianen die hard moesten werken om op de prairie aan hun kostje te komen, maar nu in trailers wonen op een stukje reservaat met een slecht betaald baantje maar meestal een uitkering. Hun eetpatroon is aangepast aan Amerikaanse normen en de gemiddelde Pima indiaan is dan ook niet meer in staat om op een paard te zitten.
  De Pima indianen en de bewoners van Nauru hebben een ding gemeen; doordat zij eeuwenlang traditioneel gejaagd en geleefd hebben van het weinige dat het land hun bracht, zijn zij genetisch geselecteerd op zuinigheid. Om op een droge prairie of zeetocht en eiland te kunnen overleven, dient een mens om te kunnen gaan met continue schaarste. De Engelstalige vakliteratuur noemt dit het ‘thrifty-gene’ oftewel het lage energie verbruik zit hen in het DNA.
  In onze westerse samenleving zijn mensen met zo’n thrifty-gene ook aanwezig. In tijden van schaarste zijn zij de overlevers. Ter illustratie; na de Hongerwinter van ‘44/’45 werden er relatief veel dikke kinderen geboren. Heden ten dage zijn dit mensen met overgewicht en suikerziekte. Hun zuinige aanleg maakt dat overtollige suikers (en suiker hebben we feitelijk niet nodig in onze voeding) worden opgeslagen. Omdat zij beschikken over heel zuinige spieren, kunnen hun spieren ook slecht deze suikers opnemen, dus de suikers blijven lang in het bloed circuleren, wat de alvleesklier noopt tot het produceren van veel insuline. Insuline is immers noodzakelijk om glucose de lichaamscellen in te krijgen. Zonder insuline (een hormoon van de alvleesklier) komt glucose niet daar waar het wezen moet. Mensen met het ‘zuinigheidsgen’ hebben andere spiervezels; deze spiervezels zijn slecht in staat om snel te reageren op hogere suiker-spiegels, waardoor deze traag worden opgenomen. Daardoor blijven de suikers langer in het bloed, waardoor de alvleesklier hoge concentraties insuline blijft produceren. In de loop van het leven, raakt de alvleesklier ongevoelig voor deze hogere concentraties suikers en raakt bovendien uitgeput. Ook de organen waarop de insuline moet werken, raken minder gevoelig voor insuline, waardoor de suikers nog slechter worden opgenomen, hetgeen leidt tot een vicieuze cirkel. Dit is het begin van ouderdomssuiker, diabetes mellitus type 2. Daarnaast speelt nog een ander belangrijk proces. Eenvoudig gezegd is het lichaam zo druk bezig met het verwerken van suiker, dat de vetstofwisseling in gevaar komt. De vetcellen reageren hierop door vetten die in het bloed circuleren (en suiker), op te slaan. Bovendien wordt de normale terugkoppeling vanuit de vetcellen, die een seintje geven aan de hersenen (hypothalamus) verstoord.

  Vetcellen die normaliter bij een bepaald niveau aan de hersenen willen vertellen dat ze ‘vol’ zijn, produceren een hormoon, leptine. Leptine spoort het metabolisme aan (de verbranding wordt op een hoger niveau gezet) en vertelt de hersenen dat er minder dient te worden gegeten. Dit regelmechanisme raakt uit balans, doordat de hogere vetzuur concentratie in het bloed (want het lichaam was te druk bezig met de suikers dus de vetten worden ongemoeid gelaten) ook nog de receptoren in de hersenen (op hypothalamus niveau) blokkeren. De normale terugkoppeling is dus niet mogelijk. We hebben dan de onwenselijke situatie waarbij de suikers en de vetten in het bloed verstoord zijn, met allerlei schadelijke effecten van dien, maar bovenal komen de meeste patiŽnten (eerst waren het mensen, nu zijn het plots patiŽnten!) met het gewicht in gevecht. Een bijkomend probleem is de hoge bloeddruk die frequent gezien wordt bij mensen met Diabetes Mellitus. Onderzoek hiernaar is in volle gang, maar voorlopig lijkt het erop dat ook dit een gevolg is van de uitputting van de alvleesklier. Daarnaast worden allerlei ‘fijn-regulaties’ in het lichaam verstoord door de te hoge suiker- en vetspiegels en treedt er activatie op van het immuunsysteem, waardoor er in het bloed en de weefsels een scala aan stoffen vrijkomt, die normaliter betrokken zijn bij ontstekingsprocessen (cytokinen, Platelet Activation Factor, leukotriŽnen, tumor necrosis factor, histamine, om er maar een aantal te noemen), met als gevolg schade aan bloedvaten (atherosclerose). Door de atherosclerose (aderverkalking) worden de bloedvaten stijver, waardoor ze minder goed in staat zijn te reageren op de bloeddruk, met als gevolg een verhoogde bloeddruk. Deze uitgebreide verstoringen zien we reeds bij kinderen met overgewicht; het is dus slechts een kwestie van tijd dat deze kinderen op latere leeftijd niet alleen overgewicht ontwikkelen, maar ook Diabetes Mellitus type 2 en hoge bloeddruk (hypertensie). Interessant is hierbij een studie onder kinderen in ItaliŽ waarbij gekeken werd naar de correlatie tussen inname van granen (denk aan de pasta en de pizza!) en overgewicht, verstoorde suikerspiegels en bloeddruk; de kinderen die meer graanproducten kregen voorgeschoteld bleken zwaarder, hadden een hogere bloeddruk en was zowel de insuline verhoogd (de alvleesklier is hard aan het werk) alsook de suikerspiegel.
  Dit cluster van aandoeningen noemen we tegenwoordig het metabool syndroom of Syndroom X. Het is welvaartsziekte nummer ťťn. Het is eenvoudig te voorkomen. Het is eenvoudig te behandelen. Enkele jaren geleden startte een Zweedse internist samen met een diŽtist een behandeling bij mensen met Diabetes Mellitus type 2 en overgewicht; koolhydraten werden uit het dieet gehaald en na enige tijd normaliseerde het gewicht en waren medicijnen niet meer nodig in 19 van de 20 patiŽnten.
  keyserpreppersuze@gmail.com

 4. #4
  In overleg met hogere entiteiten
  Ingeschreven
  Apr 2012
  Locatie
  Preppers Heaven
  Berichten
  10.120
  Brood, daar zit wat in… hetzelfde geldt voor aardappels, dat is ook zo’n zetmeel bom. Indien het zuinigheidsgen (thrifty) in de familie zit ben je niet blij, want met de Schijf van Vijf eindig je met een dikke buik die blauw is van de spuitjes met insuline tegen de suikerziekte en iedere ochtend een hand pillen tegen de hoge bloeddruk. Het beste advies dat ik kan geven is: eet wat een oermens eet, eet alleen niet als een oermens, dat staat zo slordig.
  Uiteraard zijn er nog andere gezondheidsaspecten die profiteren van een lager lichaamsgewicht; zo maken vrouwen met overgewicht 60% meer kans op borstkanker. Daarnaast is snurken en ook het apneu syndroom (waarbij de patiŽnt in zijn slaap enkele seconden of soms zelf meer dan een minuut niet ademt, waardoor men niet uitrust en overdag vermoeid is) een gevolg van overgewicht. Daarnaast is men meer vermoeid doordat men al dat extra gewicht de hele dag meesleept (tien kilo overgewicht is vergelijkbaar met de hele dag een volle emmer water dragen). Ook maakt men meer kans op galstenen, maagklachten door maagzuur wat door de verhoogde buikdruk in de slokdarm een aantasting geeft van het slijmvlies met alweer meer kans op slokdarmkanker, jicht en artrose (slijtage van de gewrichten als gevolg van de zwaardere belasting). Ook rugklachten door de hogere belasting en slechtere houding van de wervelkolom worden vaker gezien bij mensen met overgewicht. Een miniem voordeel van overgewicht lijkt te zijn dat vrouwen na de menopauze iets minder vaak osteoporose (botontkalking) hebben, maar doordat men harder valt bij een groter gewicht wordt de kans op een fractuur niet veel kleiner. Helaas maken mensen met overgewicht meer kans op depressieve klachten doordat men sociaal wordt gestigmatiseerd; verder is er een duidelijke relatie met onvruchtbaarheid (vrouwen) en erectiestoornissen, wat een verdere rol speelt bij het ‘niet lekker in je vel zitten’ of ernstiger somberheidgevoelens. Door diverse factoren hebben mensen met overgewicht meer kans op trombose (bloedproppen, vaak in de kuit) wat kan leiden tot een longembolie, een potentieel dodelijke conditie (bloedprop in een bloedvat van de longen). Ten slotte geeft overgewicht meer kans op een aantal aandoeningen van het zenuwstelsel, waarvan een aantal een chronisch karakter hebben.
  Het is niet erg om te zwaar te zijn, maar het is niet prettig, zeker niet in het licht van de hierboven beschreven extra risico’s. Het vraagt nogal wat om een andere levensstijl te volgen met andere dieet gewoonten dan dat men maatschappelijk krijgt opgedrongen (schijf van vijf) of gewend is (‘s avonds eten we groente, stukje vlees en aardappelen, ’s morgens en voor de lunch uiteraard een aantal boterhammen; dat doen we al vanuit onze jeugd). Ter afsluiting van dit verhaal de uitsmijter: mensen met overgewicht bewegen net zoveel als mensen met een gezond gewicht, dus daar zit het hem niet in. Bewegen of sport is heel gezond, maar heeft niet duidelijk een effect op het gewicht.
  Iedereen weet dat er rijke landen en arme landen zijn. Als u dit leest, woont u waarschijnlijk in een rijk land. Ook mensen met weinig inkomen hebben het nog altijd beter dan mensen in een derde wereld land, helaas.
  Veel van onze producten komen uit armere landen. Denk daarbij niet alleen aan goedkope laptops maar juist ook aan onze voedingsmiddelen. En daar zit volgens mij wat scheef. Voor onze chocolade komt de cacaoboon uit Ivoorkust, Ghana en IndonesiŽ, om maar een voorbeeld te noemen. Dat zijn geen rijke landen. Om de cacao te verbouwen, worden vaak oerwouden omgekapt. Hetzelfde geldt, in meer of mindere mate, voor koffie en thee, katoen, palmolie, soja en suikerriet. Voor veel van onze genotproducten worden dus onvervangbare oerwouden gekapt. De lonen liggen laag en de producenten van deze producten strijken de winst op. Ondertussen doneren wij geld aan het Wereld Natuur Fonds en Greenpeace om deze oerwouden te behouden. En we worden er (vaak) dik en ongezond van en dus betalen we dubbel voor ons genot.
  Een andere belangrijke voedingsbron binnen ons Westerse dieet (Schijf van Vijf) zijn granen, rijst, aardappels en maÔs. Dit zijn hoogenergetische voedingsmiddelen (bronnen van koolhydraten, een mooi woord voor suikers), zonder dat ze (veel) bijdragen qua mineralen en vitamines. Met andere woorden, het is pure energie, die je direct kan gebruiken. Handig als je een hele dag hard moet werken. Dus wanneer je ’s morgens twee boterhammen neemt en vijf kilometer moet fietsen naar je werk, of je gaat naar de sportschool of je bent timmerman, dan kunnen die boterhammen direct worden gebruikt (verbranden van energie). ’s Avonds eten we vaak ook nog eens deze energierijke voedingsmiddelen, maar dan gaan we vaak niet veel doen; moe van een hele dag werken, zijn we blij dat we het journaal vanaf de bank kunnen bekijken of we internetten nog eens wat, of er is een leuke film op televisie. Waar gaan die koolhydraten dan naar toe? Als we ze niet verbranden door middel van lichamelijke activiteit, worden ze opgeslagen; de koolhydraten worden opgeslagen in de lever, in de spieren en als er dan nog teveel zijn, als vet. Daar is ons lichaam heel goed in, het omzetten van de ene stof in de andere, vergelijk het maar met Lego blokjes waar je telkens iets anders van kunt maken. Ons voedsel is opgebouwd uit eiwitten (aminozuren aan elkaar geplakt), vetten en suikers (ook zetmeel valt hieronder, dit zijn een aantal suikermoleculen aan elkaar geplakt; macaroni en aardappelzetmeel zijn hier goede voorbeelden van). Ons lichaam kan niet zonder vetten of eiwitten. Wel kan ons lichaam uit vetten en eiwitten zelf suikers maken, en dat is maar goed ook, want onze hersenen kunnen uitsluitend en alleen op suikers werken. We weten dat wanneer mensen geen suikers eten, ze niet omvallen, zo goed is ons lichaam daarin. Goede voorbeelden zijn de Eskimo’s die met name vlees en vis eten, aangevuld met wat zeewier, en hongerstakers. Die laatste groep eet niets, maar toch draaien onze hersenen door, uitsluitend en alleen op suiker. De rest van het lichaam wordt opgegeten, vetmassa verdwijnt, de spieren worden afgebroken, alleen maar om dat belangrijkste orgaan te voeden, ons hoofd. Iedereen heeft wel eens afbeeldingen gezien van dwang-arbeiders in Auschwitz of uit sommige Afrikaanse landen waar hongersnood heerst.
  Even wat cijfertjes. In 2007 werd er wereldwijd 2000 miljoen ton aan tarwe, rijst en maÔs geoogst, in 2008 werd er wereldwijd 314 miljoen ton aardappels geoogst (China is de grootste producent van graan en aardappels, dus niet alleen je iPod en Laptop komen daar vandaan). Met de Schijf van Vijf in de hand, weet elke Hollander hier wel wat mee te doen; aardappels, stukje vlees en wat groente en taratada, we hebben eten op tafel. Nogmaals, meestal gaan we daarna zitten en zappen wat op de televisie. Ook het ’s morgens broodjes eten, met trein of auto naar het werk, paar uur zitten achter de PC, lunch met broodjes, weer zitten en dan weer naar huis. Als er dan geen aardappels op tafel staan, betekent het meestal dat we macaroni of spaghetti eten, of Chinees met lekker veel bami of rijst waaroverheen we de Babi Pangang scheppen. Een keer in de week doen we makkelijk, dan eten we patat of brood of pannenkoeken.
  keyserpreppersuze@gmail.com

 5. #5
  In overleg met hogere entiteiten
  Ingeschreven
  Apr 2012
  Locatie
  Preppers Heaven
  Berichten
  10.120
  Daarnaast krijgen we voorgeschoteld dat we vooral 200 gram fruit dienen te eten iedere dag. Er bestaat geen enkel wetenschappelijk bewijs hiervoor, maar we slikken het als Ketellapper. Dus doen we het maar, desnoods al voorgeperst sap in milieu onvriendelijke kleine plastic flesjes want das lekker makkelijk. Liefst nog met extra calcium maar ook daarvoor is geen enkel bewijs dat het iets toevoegt.
  En als we dan na het nuttigen van die enorme hoeveelheden koolhydraten te dik worden, en de huisarts constateert een te hoog cholesterol, dan krijgen die onontbeerlijke vetten de schuld. Sterker nog, hier in het Westen ontvangen kinderen in de groei te weinig vetten (essentieel voor de ontwikkeling van je hersenen!) en teveel suikers. Interessant en illustrerend hierbij is dat kinderen met ADHD (waarom zijn er ineens zoveel drukke kinderen?) goed reageren op toevoeging van Omega3 vetzuren (visolie) en dat er grote groepen kinderen met epilepsie volstrekt klachtenvrij zijn nadat ze gestopt zijn met het eten van koolhydraten (dus geen brood, geen aardappels, geen cola, geen snoepgoed etc). Waarom doen wij onszelf en onze kinderen dit aan? We houden geen oerwouden meer over, de kosten van de medische zorg rijzen de pan uit en we zijn collectief te dik. Vorig jaar verscheen in Science nog een artikel waarin de link werd gelegd met darmklachten en onze overmatige consumptie van granen. Graan bevat onder andere gluten en dat kan leiden tot gluten-intolerantie (Coeliakie). Diarree, darmkrampen en een soja dieet zijn dan de consequenties (denk nog even terug aan de oerwouden en de soja). Om coeliakie vast te stellen zijn bloedonderzoek en darmbiopten noodzakelijk, maar waarschijnlijk hebben veel meer mensen de ziekte in een milde vorm, waarbij alleen maar moeheid op de voorgrond staat of een milde bloedarmoede. Tegen de dunne poep en de darmklachten drinken we dan uiteraard weer Yakult (in kleine plastic flesjes), want dat is gezond zeggen ze.
  We zijn bijzonder goed geworden in het telen van koolhydraat rijke voedingsmiddelen, zoals hierboven beschreven staat. We bewegen alleen te weinig om dit alles te verbranden. Dan worden we dikker, de cholesterol gaat omhoog wat weer leidt tot versnelde aderverkalking (atherosclerose), onze alvleesklier maakt overuren om al die suikers in de bloedbaan met insuline in onze lichaamscellen te krijgen, maar ook de alvleesklier raakt een keer uitgeput. Op dat moment hebben we ouderdomssuiker (Diabetes Mellitus type 2). Doordat de alvleesklier ook andere hormonen produceert, gaat de bloeddruk ook stijgen (ook omdat het hart al dat extra vetweefsel van bloed moet voorzien!). Deze dodelijke combinatie wordt het Metabool syndroom genoemd omdat het leidt tot een bijna tienmaal hogere kans op het krijgen van een beroerte (CVA) of een hartinfarct. Vaak zien we dat bepaalde families meer getroffen zijn dan andere (iedereen bij mij in de familie is te dik of, jazeker, ouderdomssuiker komt veel voor in mijn familie). Dat betekent dat die mensen een natuurlijke aanleg hebben om vrij zuinig om te gaan met energie en teveel ervan naar binnen krijgen.
  Vanaf de jaren ’60 tot halverwege de jaren ’80 was de gemiddelde patiŽnt met Diabetes type 2 een 70-plusser met een redelijk normaal postuur tot iets overgewicht. Vanaf die tijd zijn er twee dingen gebeurt; de gemiddelde leeftijd ligt nu stukken lager, vaak al vanaf 45e levensjaar en het zijn met name mensen met overgewicht (maar ik eet echt niet zoveel en snoepen doe ik al niet – hoor ik vaak). Over slechts tien jaar (!!!) heeft de helft van alle Amerikanen Diabetes type 2 of Pre-Diabetes (dus wel al overgewicht maar de alvleesklier kan nog nŤt voldoende insuline maken om de suikers de baas te kunnen).
  Even kort in historisch perspectief. Nog maar 10.000 jaar geleden streken we her en der neer om ons bestaan als jager-verzamelaar op te geven en gewassen te verbouwen en een hekje om de koeien te zetten, dan hoefden we niet meer achter ze aan te rennen. In de periode daarna werden we steeds handiger in de landbouw. Velen van ons hoeven niet meer te ploeteren op een boerderij, in een kolenmijn of zelf achter een wild zwijn aan te rennen met een speer om het gezin te voeden dat geduldig zit te wachten in een grot. We zijn dus steeds minder gaan doen dan onze voorouders terwijl we wel heel tegennatuurlijk zijn gaan eten. Dat heeft consequenties.
  keyserpreppersuze@gmail.com

 6. #6
  SHTF Expert
  Ingeschreven
  Jun 2012
  Locatie
  Omgeving Eindhoven
  Berichten
  5.441
  Ha ik hou wel van korte " to the point mails".
  Voel me wel aangesproken zeker na de opmerking over mijn 'gespierde' buik

  Mooi stuk, over hoever we aan het afdwalen zijn en dat dat zelfs door "deskundige" als goed wordt beschreven.
  Leerzaam en met de neus op de feiten gedrukt worden....
  Kennis zonder wijsheid is (zelf)vernietiging.

  Het is helaas gevaarlijk om gelijk te hebben, als de meerderheid het fout heeft.

  Het gaat niet zozeer om te zien wat nog niemand heeft gezien.
  Maar om te bedenken wat nog niemand heeft bedacht over datgene dat iedereen kan zien !

 7. #7
  Adventurer
  Ingeschreven
  Jun 2012
  Locatie
  Flevopolder
  Berichten
  62
  Heb je dit stukje zelf geschreven of heb je dit van een informatieve site gekopieerd? Ik heb geen zin in om een ellenlange discussie te gaan voeren, maar er zitten hier en daar wat punten die niet helemaal kloppen. Zoals het stukje "We weten dat hersenen alleen glucose kunnen gebruiken". Wie zijn we? De schrijver met zijn vrienden? Wij de mensheid? Referentie?
  Je hersenen stappen over op een ander brandstof wanneer glucose niet meer beschikbaar is. Zie het ketonendieet. Kort gezegd. Een keton kan de blood-brain barrier passeren en door de hersenen gebruikt worden als brandstof.
  Daarna komt er levend bewijs dat de eskimo's minder koolhydraten hebben in hun dieet. Dit betekend niet dat ze geen glucose verbranden in hun hersenen. Voorzichtig zijn met aannamens.
  Tevens spreekt dit artikel zich op dit punt tegen. Wetenschap (we weten) versus praktijk (Eskimo's).

  Het artikel zit vol van "vroeger" en "toen men" zonder naar een referentie te wijzen. Ik ben dan ook zeer voorzichtig met de opsomming van "feitjes".

  Tuurlijk kan je lichaam kan zuiniger omgaan met energie maar dit gaat ten koste van andere lichaamprocessen. Bijvoorbeeld vrouwen gaan niet meer menstrueren. Vergeet niet dat wanneer je geen auto, lift hebt men veel meer enrgie gaat nodig hebben. Wanneer je daar rekening mee gaat houden heb je meer energie nodig.

  Waar is het bewijs van de schrijver dat 200 gram fruit, op een niet wetenschappelijk bewezen "feit" is gestaafd?

  Iedereen kan 1 uur hardlopen. De energieverbranding is bij alle mensen verschillend. Dit komt door spiermassa/vermassa verhouding, unberhaupt massa, hormonale huishouding, conditie etc...

  Om het kort te houden ga ik niet het hele artikel ontleden. In heel veel dingen zitten halve waarheden en het is gevaarlijk om vanuit daar een stelling te nemen.

  Mijn slotvraag is dan ook wat de bron is van het artikel.

  No offense aan Keyser Suze. Ik lees je artikelen vaak met veel plezier.
  Tevens ik stink weleens in verhaaltjes zoals vitamine b-17 laetrile. Dit zou kankercellen doden en gezonde cellen in leven laten. De stof zit voornamelijk en de pit van de perzik. Na wat literatuuronderzoek moest ik toegeven dat het een broodje aap verhaal was helaas.

 8. #8
  In overleg met hogere entiteiten
  Ingeschreven
  Apr 2012
  Locatie
  Preppers Heaven
  Berichten
  10.120
  Bronnen heel divers, merendeels van Pubmed, the Holy Grail van dokters en medisch wetenschappers. Daarnaast een naslag werk 'de eerste mens' uit 2006 of 7. Ben blij met je kritiek. Die van die ketonen en hersenen ga ik nu opzoeken.
  Oja, wijziging bericht: helemaal zelf geschreven. Andere bron was s.cientific American
  keyserpreppersuze@gmail.com

 9. #9
  In overleg met hogere entiteiten
  Ingeschreven
  Apr 2012
  Locatie
  Preppers Heaven
  Berichten
  10.120
  Functie van ketonen in het lichaam.
  Ketonen hebben verschillende functies. De belangrijkste, en dat is vooral belangrijk voor mensen, die met een ketodieet willen afvallen, is als brandstof uit vetten om zo de rol van glucose als brandstof over te nemen in de hersenen (3,4).
  Een veelgehoorde misvatting is dat de hersenen alleen glucose kunnen gebruiken als brandstof. Dat is pertinent niet waar. In situaties waarin er weinig glucose voorhanden is, kan tot 75% van de energie uit ketonen komen (3).
  Ketonen verminderen ook de produktie van glucose in de lever (5-7) en sommige onderzoekers menen dat ketonen daarmee ook een signaal afgeven aan lichaamsweefsels om van glucose-verbranding naar vetverbranding over te gaan. (6). Dit mag gezien worden als een overlevingsstrategie om er voor te zorgen dat het weinige glucose dat er wel aanwezig is, optimaal te gebruiken. [dwz bewaren voor de hersenen, blijkbaar de resterende 25%]. Het belang van ketonen als hersenbranstof wordt in het volgende hoofdstuk nader toegelicht.

  @ Newprepper: Je hebt gelijk, ik weer wat geleerd. Bovenstaande is van http://www.southbeachforum.net/modul...&t=211&popup=1
  Dus die eskimo's verbruiken met hun hersenen dan waarschijnlijk ook ketonen, er van uitgaande dat hun lichaam onvoldoende in staat is (lever) vet en eiwit om te zetten naar glucose. Dat is iets dat ik niet weet, is wel belangrijk voor mij om te weten. Ik zal er nog eens naar spitten.
  keyserpreppersuze@gmail.com

 10. #10
  jolanda
  Guest
  Als gewichtsconsullente wou ik dit onderwerp negeren

  Waarom omdat ik jaren lang clubs heb geleid en ik kan je vertellen wat een lijdend weg het is voor consulente ..
  De gemiddelde burger is dommer dan wat je zal verwachten .........

  De meeste standaard fouten in voeding top 10 tien

  1= Frisdrank in plaats water
  2= Light produkten dus nep voeding
  3= TE veel vlees
  4= TE veel melk *melk is niet gezond voor de mens*
  5= Kant/klaar maaltijden
  6= 3 keer in de week gebak *is voor vele normaal*
  7= maar 2 @ 3 maaltijden per dag
  8= eten/snoepen zonder besef
  9= Eten is toch gezellig
  10 =Niet willen veranderen eetpatroon

  en 11= wat in 10 jaar is gegroeid moet met wonder in 1 dag er af
  12= geen door zet vermogen
  13= zelfmedelijden
  14=klagen is fijner
  15= excuus zoeken voor ..........

  Groet Jolanda

 

 

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •  
Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 12:30. Powered by vBulletin® Version 4.2.3
Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. vBulletin skins by CompleteVB