Preppers gaan de Bescherming Bevolking (BB) heroprichten

De klap komt. En hij wordt hard. Keihard! Wat er daarna gebeurt is behoorlijk onvoorspelbaar. Een tijdje stenen tijdperk? Een nieuwe en hopelijk wat socialere maatschappij? Het zou via het ‘survival of the fittest’ principe wel eens een maatschappij kunnen zijn, die grotendeels uit betweters bestaat. Voetbal zal niet meer de nationale sport zijn, maar het analyseren van messen. Toekomstige schoolklassen zullen gevormd worden door 30 bekvechtende leraren en een leerling. Toch zijn preppers mij heel dierbaar vanwege hun liefde voor de waarheid en hun moed om de waarheid onder ogen te zien. Tijdstip en verloop van de crisis blijven onvoorspelbaar. Maar een ding is zeker, alles komt en gaat. Dat geldt voor gedachten, gevoelens, lichamen, werelden en ook voor crises. Wat te doen na de crisis? Het kan voor mindfuckers, want dat zijn we, geen kwaad om ook daar eens over na te denken.

Geen bescherming bevolking meer

Op 1 juli 1986 werd de civiele beschermingsorganisatie Bescherming Bevolking (BB) opgeheven. Het zou immers nooit meer oorlog worden en andere grootschalige rampen zouden zich alleen nog in slechte B-films en in de hoofden van psychiatrische  patiënten voordoen. Preppers weten wel beter. Moderne hoogtechnologische samenlevingen worden bij de minuut kwetsbaarder. In het rapport ‘Crisis in de vitale infrastructuur’, dat in juni 2008 door een flink aantal auteurs werd geschreven in het kader van de opleiding Master of public safety aan de TU te Delft staat in dit verband al iets heel verontrustends: “We concluderen dat de elektriciteitssector de meest kritieke sector in Nederland is, waar het crisis betreft. Door de strakke koppeling met andere sectoren veroorzaakt een verstoring van de elektriciteitsvoorziening een domino-effect. Zorgwekkend is het gegeven, dat de sector zelf aangeeft bij sommige scenario’s geen leveringsgaranties meer te kunnen geven voor een zeer lange periode!” In een onderzoek dat TNO heeft gedaan in opdracht van het ministerie van BZK, geeft de drinkwatersector aan, dat zij totaal afhankelijk is van elektriciteit.  En dat het na een forse uitval ook nog eens 1 tot 4 weken duurt, voordat ze de boel weer een beetje op orde hebben. Voeg daar bij, dat de nooddrinkwatervoorziening in Nederland voor geen meter werkt en je hebt alle ingrediënten voor een mega ramp. Ik kom op de kwetsbaarheid van onze drinkwatervoorziening in een volgende column terug.

Preppershandboek

Na de crisis wil ik met een aantal vooraanstaande preppers (jullie allemaal dus!) bij elkaar komen om te kijken of we de BB kunnen heroprichten. De oude BB had een beperkt taken pakket, haar uniformen waren zo goedkoop dat ze afgaven en vrijwilligers moesten hun eigen schoenen meenemen. Zo gaan we het dus niet doen. Hoe dan wel? Dat gaat als de economische mega crisis voorbij is, onderwerp van een brede discussie onder preppers worden. Hopelijk heeft u dan nog een paar eigen schoenen, anders komen wij blootsvoets samen. Het minste dat we moeten doen, is een stichting oprichten die een preppers handboek gaat uitgeven. In dit handboek moeten we vooral de ervaringen samenbundelen, die we in de komende crisis gaan opdoen. Ik wil alle preppers dan ook vragen, om een dagboek bij te houden als het mis gaat. Geen idee wat daar in komt te staan, op een ding na. Onfrisse verhalen over een gebrek aan persoonlijke hygiëne. Eind 1999 heb ik een meerdaagse preppersoefening gehouden. Ik kan u dat aanraden. Extreem leerzaam. Gewoon een weekend gas, water, licht en alle andere verbindingen met de buitenwereld afsluiten. Het is me destijds enorm meegevallen, op de almaar toenemende viezigheid na. Het was winter en ik begon met wat kolen in mijn allesbrander te gooien. Met zwarte handen liep ik naar de kraan …

We gaan het preppershandboek uitbrengen met geplastificeerde pagina’s.