Depositogarantiestelsel

Depositogarantiestelsel in het kort: de Nederlandse Bank garandeert dat je maximaal 100.000 euro terugkrijgt van je geld dat op de rekening bij een bank staat als deze omvalt als gevolg van de financiële crisis, problemen met de euro, of wat dan ook.

Depositogarantiestelsel risico’s

Maar let op: Er zijn een paar voor de hand liggende scenario’s die flink nadelig kunnen uitpakken als daadwerkelijk je bank omvalt. Voornamelijk als je ook een hypotheek hebt lopen bij diezelfde bank.

Depositogarantiestelsel en eigen huis met hypotheek

Als je naast je spaargeld ook een hypotheek bij de bank hebt lopen, en die bank valt om, dan kan je fluiten naar je geld. Hierover op de pagina over het depositogarantiestelsel bij De Nederlandse Bank:

Spaarsaldo’s en schulden worden indien mogelijk met elkaar verrekend. Dit betekent dat de schuld van een rekeninghouder aan zijn bank (bijvoorbeeld een hypothecair of een consumptief krediet) eerst wordt verminderd met de waarde van zijn deposito’s (bijvoorbeeld een tegoed op zijn betaalrekening of een spaarsaldo) op de dag dat de bank failliet is verklaard. Als een netto batig saldo resteert, kan de depositohouder voor dat bedrag aanspraak maken op het depositogarantiestelsel tot het maximum van € 100.000. Twee voorbeelden van verrekening:

  • de rekeninghouder heeft een schuld van € 100.000 en een saldo van € 50.000; dan is de netto schuld € 50.000. Deze rekeninghouder komt niet in aanmerking voor een vergoeding.
  • de rekeninghouder heeft een schuld van € 50.000 en een saldo van € 100.000; dan is het netto batig saldo € 50.000. Deze rekeninghouder komt in aanmerking voor een vergoeding uit het depositogarantiestelsel als aan de overige voorwaarden is voldaan.