Mag de Nederlandse overheid goud en zilver van burgers in beslag nemen?

De crisis die in 2008 begon is nog lang niet over, ondanks de statistische ‘lichtpuntjes’ die van tijd tot tijd de krantenkoppen halen en die in het journaal breed worden uitgemeten. Met een werkloosheid van meer dan 20% in de VS (zie shadowstats.com) en een jeugdwerkloosheid van ongeveer 50% in landen als Spanje en Griekenland kunnen we met recht spreken van een depressie, één die steeds vaker vergeleken wordt met de Grote Depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw.

Goud confiscatie

Na de beurscrash van 1929 nam de behoefte aan krediet sterk af en was de natuurlijke reactie van de bevolking om schulden af te lossen en te sparen. Hierdoor kromp niet alleen de geldhoeveelheid in circulatie, maar ging ook de omloopsnelheid van het geld omlaag. Het gevolg was een deflatie die zorgde voor dalende prijzen en stijgende werkloosheid. Mensen die veiligheid zochten in het verzamelen van fysiek goud werden ervan beschuldigd de crisis te verergeren, omdat hun spaargeld op die manier niet beschikbaar was voor nieuwe leningen of consumptie. De goudprijs begon op de internationale markt te stijgen tot boven de $20,67 per troy ounce, het niveau waarop de Amerikaanse dollar door de Federal Reserve aan goud was gekoppeld.

Om de deflatiespiraal en een run op de Amerikaanse goudreserve te doorbreken besloot president Roosevelt in 1933 om het goud van de Amerikaanse burgers te vorderen, tegen een vergoeding van $20,67 per troy ounce. Na de invordering werd de waarde van de dollar opnieuw vastgezet, op een veel hogere koers van $35 per troy ounce goud. Wie zijn goud netjes had ingeleverd voor papieren claims op goud (dollarbiljetten) zag zijn koopkracht in goud dus met 69% dalen.

Hoe groot is het gevaar van goudconfiscatie nu?

Dit historische gegeven boezemt nog steeds angst in bij sommige goudbeleggers, ook in ons land. Dat is aan de ene kant te begrijpen, want in een grote crisis kunnen politici en centrale bankiers soms onconventionele maatregelen nemen. Aan de andere kant kent Nederland geen geschiedenis van goudconfiscatie en kennen we vandaag de dag ook geen goudstandaard in Nederland die actief verdedigd moet worden zoals in 1933 in Amerika gebeurde.

Sinds 1998 hebben de lidstaten van de Europese Unie overeenstemming bereikt om goud juist te stimuleren als financieel instrument, door het beleggingsgoud in de vorm van baren (minimaal 99,5% zuiver) en munten (minimaal 90% goudgehalte) geheel vrij te stellen van BTW. Dat suggereert dat er in Europa juist een cultuur heerst die positief staat ten aanzien van (privaat) goudbezit.

Formeel gezien kan de Nederlandse overheid besluiten om goud van haar burgers te nationaliseren, zoals wordt omschreven in artikel 26 van de Noodwet Financieel Verkeer (25 mei 1978). De minister-president heeft volgens deze noodwet de bevoegdheid om in uitzonderlijke situaties gouden munten, goudbaren en onbewerkt goud in te vorderen. Denk hierbij aan een situaties waarbij de Europese muntunie sneuvelt, de financiele markten niet meer normaal kunnen functioneren en/of in Nederland oorlog uitbreekt.

En hoe zit het met zilver?

In de VS is ook zilver ooit ingevorderd door de regering, via Executive Order 6814 uit 1934. President Roosevelt liet de Amerikaanse bevolking het zilver inwisselen voor papieren dollars, maar deze actie  was uitsluitend bedoeld om nieuwe zilveren dollarmunten te kunnen slaan en in circulatie te brengen. In de Nederlandse wetgeving wordt zilver beschouwd als een grondstof (daarom 19% BTW) en is er geen passage te vinden die betrekking heeft op het invorderen van zilver. Omdat zilver geen onderdeel meer uitmaakt van ons financiële systeem is de kans op toekomstige zilverconfiscatie zo goed als uitgesloten. Centrale banken hebben ervoor gekozen om fysiek goud aan te houden als reserve, geen zilver. De legitimatie die vereist is bij de aankoop van goud boven de €11.000 is bedoeld om witwassen tegen te gaan. Deze verplichting kunt u alleen omzeilen door elke keer voor een iets kleiner bedrag te kopen (alhoewel de bank daar vroeg of laat mogelijk ook wel melding van zal maken). Voor zilver is geen speciale registratie vereist, hiervan kunt u zoveel kopen als u wilt.

Hierop reageren?
Graag, maar dan op het forum op https://preppers.nl/forum/threads/860-Risico-van-confiscatie-van-goud-door-de-Overheid