Je bekijkt nu En nu is het klaar!

En nu is het klaar!

U en ik zijn ons bewust van de potentiële problemen die de mensheid en samenleving boven het hoofd hangen. Economisch gezien is er een tijdbom door de enorme schuldenberg van de overheid en ook de derivaten kunnen de huidige crisis verergeren, zoniet de hele financiële wereld op haar grondvesten doen schudden. Tevens lijkt de huidige crisis door de maatregelen van de overheid en de centrale banken, niet te verbeteren, of althans wel wat minder erg te worden maar dan alleen maar tegen nog meer schulden. Uiteraard worden die schulden uiteindelijk betaalt door de burgers. In 1980 stond de Nederlandse staatsschuld op 86 miljard euro, vandaag bedraagt de staatsschuld een luttele 448 miljard. Per inwoner is dat 27.000 euro. De mensen die het uiteindelijk op moeten brengen, de mensen die de last daadwerkelijk dragen, moeten 54.000 euro ophoesten. In gewone taal betekent dat er ongeveer net zoveel mensen goederen en diensten creëren als dat er mensen zijn die geld kosten. De Amerikaanse staatsschuld bedraagt momenteel 18.000 miljard dollar en de verhoudingen als hierboven bedragen $ 58.000 om $ 100.000. De Duitsers hikken tegen 2100 miljard euro aan op hun staatsschuld.

Werkloosheid stijgt maar door

De Europese werkeloosheid is hoog en in de zuidelijke landen een drama. Meer dan de helft van de Spaanse en Griekse jongeren is werkeloos. Uitzicht op herstel op de korte termijn is er niet. Zelfs als de crisis reageert op economische groei, blijft de schuldenberg groeien. Tientallen jaren van economische groei zullen nodig zijn om de huidige schulden af te betalen. Doordat de uitgaven van de nationale overheden blijven stijgen en de EU steeds meer geld gaat kosten, blijft de schuld ‘stiekem’ nog meer groeien. Het is dweilen met de kraan wagenwijd open.

Als wakkere burger ziet u dit alles met lede ogen aan. Het ingeburgerde begrip -tenminste, het is een begrip bij preppers- dat de Shit binnenkort weleens The Fan kan raken, zal onvermijdelijk leiden tot een bloederige chaos. Tegen een natuurramp of virus valt weinig te protesteren. Het gebeurt wel of niet. Aanslagen op het internet of energiecentrales is ook wat ongrijpbaar.

Wankelen en omvallen

We kunnen gewoon wachten (en niets ondernemen behalve voorraden inslaan, moestuinen beginnen en gouden munten kopen) op de ontsporing van het financiële systeem. Een ernstige economische crisis bovenop de huidige crisis. Als de banken en de supermarkten dan niet meer functioneren, is het binnen een aantal dagen eten of gegeten worden. Na enige tijd zal er dan waarschijnlijk wel weer enige orde geschapen worden, maar pas nadat er onnoemelijk veel leed is geschiedt. Hongerige en dorstige burgers zullen de ordetroepen aanvallen en burgers zullen elkaar aanvallen in de strijd om schaarse middelen en voedsel. Burgers zullen de gevestigde orde aanvallen. De gevestigde orde zal wankelen en mogelijk omvallen. Een bijzonder onverkwikkelijk en onaantrekkelijk scenario.

Het tij keren

Er is dan sprake van een ongeleide revolutie, veroorzaakt door falen van het inmiddels falende systeem. The Powers That Be, The Establishment, de Overheid, de Gevestigde Orde – noem het wat je wil – heeft al lange tijd laten zien dat de oplossingen die ze aandragen niet leiden tot een verbetering van de situatie. Omdat u en ik niet zitten te wachten op het moment dat dit systeem omvalt, zou het wenselijk zijn dit moment vóór te zijn. Het tij keren. Dat betekent dat de Gevestigde Orde een Halt toegeroepen dient te worden. Tot hier en niet verder, nu is het klaar – zoiets. Wat is daarvoor nodig?

Politici zijn slaven in dienst van grote bedrijven en banken

De huidige machthebbers (de Gevestigde Orde) ontlenen hun macht aan het volk. Burgers betalen belasting, overheid geeft het geld uit en bepaalt de koers van het land – zo simpel is het. Betaalt u geen belasting? Straf, opsluiting. Bent u het niet eens met de koers van het land? Ga stemmen en maak uzelf wijs dat er wat verandert. Het Europese parlement, de eerste en tweede kamer alsmede de stadhuizen zitten vol met beroepspolitici. Politici die geen volksvertegenwoordigers meer zijn, maar slaven in dienst van grote bedrijven en banken. Het volk geeft hen die macht en keurt dit ook impliciet goed door niet een hele grote mond op te zetten tegen dit geweldsprincipe. Het volk keurt het allemaal goed, door elke dag naar het werk te gaan. Door belasting te betalen, benzine te tanken, te luisteren naar de soms absurde regels van de overheid – in stilte knikt het volk: ja. En ik wil niet in herhaling vallen, maar het ziet er aan alle kanten naar uit dat het beleid waar het volk mee instemt, leidt tot een grote economische ramp.

Die stem. Die stem die Stop! roept. Die stem die de overheid aan de jas trekt. Die stem die zegt: inleveren die bonussen van de bankdirecteuren. Die stem die zegt: die gigantische staatsschuld die de burgers aan de banken zouden moeten betalen – daar zetten we een dikke kras doorheen en we beginnen met nul (en we gaan beter op de centjes letten). Die stem die zegt dat we niet wensen te betalen voor een koning en een koningin die barsten van het geld en bezittingen. Die stem die zegt: weg met ingewikkelde wetten en verordeningen – we schrappen alle wetten uit het wetboek die gemaakt zijn na 1950 en we beginnen weer van voor af aan. Die stem die zegt dat het nu wel eens genoeg is om je als piepklein land te gaan bemoeien met de politiek van een ver vreemd land om daar soldaten naar toe te sturen. Die stem die zegt dat we geen geld willen uitgeven aan nieuwe raketten of kerncentrales (want dat kan alleen maar misgaan). Die stem die zegt: de Gevestigde Orde heeft er een potje van gemaakt en het Moet Anders. Want als het niet anders gaat dan gaat het heel erg mis. En het is al heel erg mis.

Een stem die zegt dat het anders moet

Het wegstrepen van de staatsschuld bij de banken zal niet zonder slag of stoot gaan. Het afpakken van de macht van de gevestigde orde (ja mensen, zonder hoofdletters) door ze niet te voeden met belastinginkomsten en de overheid een halt toeroepen zal niet gemoedelijk verlopen. Het alternatief is echter nog veel onaantrekkelijker. One way or the other, er zal bloed vloeien. Je kunt de kool en de geit niet sparen. Wie is er zo gek om morgen met deze tekst op A-viertjes op de Dam te gaan staan? Om het op Veeboek te zetten en op te roepen tot een algehele staking op 27 april? En doorgaan op 28 april, 29 april, 30 april, 1 mei….gewoon niet meer naar je werk gaan, net zolang tot de elite murw is. Totdat er ordetroepen door de straten gaan. Tanks voor de tweede kamer. Ordetroepen om paleis Snoeshaan. Instellen van een avondklok. Samenscholingsverbod. Leger in opperste staat van paraatheid. En die stem die zegt dat het anders moet. Dat er geluisterd moet worden.

We zouden als mens veel intelligenter zijn om de leiding van de mierenhoop die Europa heet, die Nederland heet, die Amerika heet (enzovoort) zelf in handen te nemen. Of dan in ieder geval toch enkele belangrijke eisen af te dwingen om verdere problemen te voorkomen. Want het is welletjes. Als het tij niet snel gekeerd wordt, is het te laat. Dan breekt de hel los. Dan kunnen we beter binnenkort de pleuris zelf veroorzaken. Want de pleuris is nog altijd beter dan de hel.

Vreedzaam verzet

Ik ben geen voorstander van gewapend verzet of gewapende actie tegen wie dan ook. Ik wens op geen enkele manier de indruk te wekken dat ik voorstander ben van een gewelddadige coup tegen de Nederlandse overheid of de EU. Ik draag ieder mens een warm hart toe, ongeacht of deze of gene nou gehandicapt, Joods, leraar, homo, christen, moslim, Chinees of bankier is. Ik gun ieder een gezond en zorgeloos leven. De huidige samenleving wordt dit echter niet gegund door de ontwikkelingen en het beleid van de huidige machthebbers.

Bovenal ben ik in de eerste plaats een weldenkend mens, echtgenoot en vader en hoop ik mijn kinderen en kleinkinderen een toekomst te kunnen bieden die vrij is van de problemen die -in mijn optiek- veroorzaakt zijn door het falende systeem dat geen recht doet aan burgers. De ongekozen (!!) leiders van de ECB en de top van de EU strooien de ganse burgerij van dit prachtige Europese samenraapsel van mensen, talen en culturen zand in de ogen en verkwanselen hun inzet en belastinggelden. De prijs wordt betaald door een afname van privacy, verpaupering van de sociale cohesie en veronachtzaming van de natuur. Daarnaast is niet in geld of getal uit te drukken hoe groot het menselijk leed is welke veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld gedwongen huisuitzettingen, noch van het leed wat veroorzaakt wordt door oorlogshandelingen ver buiten het Europese continent waarbij talloze burgerslachtoffers vallen. Dit is onze wereld. En we hebben er geen behoefte aan onnodig slachtoffer te worden van medebewoners die ons willoos maken en absurde beslissingen maken. We willen niet uitgekleed worden door een bankaire elite. We willen geen genetisch gemanipuleerd voedsel. We willen geen chemische wapens uit het midden oosten die gedumpt worden in zee. We willen geen onveilige kerncentrales in Japan of dichter bij huis. We willen geen manipulaties van de vrije markt waarop wij het recht hebben om te handelen onder dezelfde voorwaarden als overheden en grote bedrijven. We willen geen importheffingen. We willen geen vernietiging van voedsel omdat het slecht is voor de marktwaarde van voorverpakte rotzooi in de supermarkt. We willen geen vissersboten die min of meer gedwongen zijn hun bijvangst halfdood over boord te gooien. We willen geen Brussel die zich voor veel geld bezighoudt met onbenullige kwesties en EU parlementariërs die zich verrijken op kosten van het volk. Het Volk, dat bent U. U heeft de macht. Wij hebben de macht. De macht om te zeggen: en nu is het klaar. Het moet anders. Hoe dat in detail moet, daar kunnen we over praten. Zonder de excessen van het huidige systeem.