En nu is het klaar!

U en ik zijn ons bewust van de potentiële problemen die de mensheid en samenleving boven het hoofd hangen. Economisch gezien is er een tijdbom door de enorme schuldenberg van de overheid en ook de derivaten kunnen de huidige crisis verergeren, zoniet de hele financiële wereld op haar grondvesten doen schudden. Tevens lijkt de huidige crisis door de maatregelen van de overheid en de centrale banken, niet te verbeteren, of althans wel wat minder erg te worden maar dan alleen maar tegen nog meer schulden. Uiteraard worden die schulden uiteindelijk betaalt door de burgers. In 1980 stond de Nederlandse staatsschuld op 86 miljard euro, vandaag bedraagt de staatsschuld een luttele 448 miljard. Per inwoner is dat 27.000 euro. De mensen die het uiteindelijk op moeten brengen, de mensen die de last daadwerkelijk dragen, moeten 54.000 euro ophoesten. In gewone taal betekent dat er ongeveer net zoveel mensen goederen en diensten creëren als dat er mensen zijn die geld kosten. De Amerikaanse staatsschuld bedraagt momenteel 18.000 miljard dollar en de verhoudingen als hierboven bedragen $ 58.000 om $ 100.000. De Duitsers hikken tegen 2100 miljard euro aan op hun staatsschuld.

Werkloosheid stijgt maar door

De Europese werkeloosheid is hoog en in de zuidelijke landen een drama. Meer dan de helft van de Spaanse en Griekse jongeren is werkeloos. Uitzicht op herstel op de korte termijn is er niet. Zelfs als de crisis reageert op economische groei, blijft de schuldenberg groeien. Tientallen jaren van economische groei zullen nodig zijn om de huidige schulden af te betalen. Doordat de uitgaven van de nationale overheden blijven stijgen en de EU steeds meer geld gaat kosten, blijft de schuld ‘stiekem’ nog meer groeien. Het is dweilen met de kraan wagenwijd open.

Als wakkere burger ziet u dit alles met lede ogen aan. Het ingeburgerde begrip -tenminste, het is een begrip bij preppers- dat de Shit binnenkort weleens The Fan kan raken, zal onvermijdelijk leiden tot een bloederige chaos. Tegen een natuurramp of virus valt weinig te protesteren. Het gebeurt wel of niet. Aanslagen op het internet of energiecentrales is ook wat ongrijpbaar.

Wankelen en omvallen

We kunnen gewoon wachten (en niets ondernemen behalve voorraden inslaan, moestuinen beginnen en gouden munten kopen) op de ontsporing van het financiële systeem. Een ernstige economische crisis bovenop de huidige crisis. Als de banken en de supermarkten dan niet meer functioneren, is het binnen een aantal dagen eten of gegeten worden. Na enige tijd zal er dan waarschijnlijk wel weer enige orde geschapen worden, maar pas nadat er onnoemelijk veel leed is geschiedt. Hongerige en dorstige burgers zullen de ordetroepen aanvallen en burgers zullen elkaar aanvallen in de strijd om schaarse middelen en voedsel. Burgers zullen de gevestigde orde aanvallen. De gevestigde orde zal wankelen en mogelijk omvallen. Een bijzonder onverkwikkelijk en onaantrekkelijk scenario.

Het tij keren

Er is dan sprake van een ongeleide revolutie, veroorzaakt door falen van het inmiddels falende systeem. The Powers That Be, The Establishment, de Overheid, de Gevestigde Orde – noem het wat je wil – heeft al lange tijd laten zien dat de oplossingen die ze aandragen niet leiden tot een verbetering van de situatie. Omdat u en ik niet zitten te wachten op het moment dat dit systeem omvalt, zou het wenselijk zijn dit moment vóór te zijn. Het tij keren. Dat betekent dat de Gevestigde Orde een Halt toegeroepen dient te worden. Tot hier en niet verder, nu is het klaar – zoiets. Wat is daarvoor nodig?

Politici zijn slaven in dienst van grote bedrijven en banken

De huidige machthebbers (de Gevestigde Orde) ontlenen hun macht aan het volk. Burgers betalen belasting, overheid geeft het geld uit en bepaalt de koers van het land – zo simpel is het. Betaalt u geen belasting? Straf, opsluiting. Bent u het niet eens met de koers van het land? Ga stemmen en maak uzelf wijs dat er wat verandert. Het Europese parlement, de eerste en tweede kamer alsmede de stadhuizen zitten vol met beroepspolitici. Politici die geen volksvertegenwoordigers meer zijn, maar slaven in dienst van grote bedrijven en banken. Het volk geeft hen die macht en keurt dit ook impliciet goed door niet een hele grote mond op te zetten tegen dit geweldsprincipe. Het volk keurt het allemaal goed, door elke dag naar het werk te gaan. Door belasting te betalen, benzine te tanken, te luisteren naar de soms absurde regels van de overheid – in stilte knikt het volk: ja. En ik wil niet in herhaling vallen, maar het ziet er aan alle kanten naar uit dat het beleid waar het volk mee instemt, leidt tot een grote economische ramp.

Die stem. Die stem die Stop! roept. Die stem die de overheid aan de jas trekt. Die stem die zegt: inleveren die bonussen van de bankdirecteuren. Die stem die zegt: die gigantische staatsschuld die de burgers aan de banken zouden moeten betalen – daar zetten we een dikke kras doorheen en we beginnen met nul (en we gaan beter op de centjes letten). Die stem die zegt dat we niet wensen te betalen voor een koning en een koningin die barsten van het geld en bezittingen. Die stem die zegt: weg met ingewikkelde wetten en verordeningen – we schrappen alle wetten uit het wetboek die gemaakt zijn na 1950 en we beginnen weer van voor af aan. Die stem die zegt dat het nu wel eens genoeg is om je als piepklein land te gaan bemoeien met de politiek van een ver vreemd land om daar soldaten naar toe te sturen. Die stem die zegt dat we geen geld willen uitgeven aan nieuwe raketten of kerncentrales (want dat kan alleen maar misgaan). Die stem die zegt: de Gevestigde Orde heeft er een potje van gemaakt en het Moet Anders. Want als het niet anders gaat dan gaat het heel erg mis. En het is al heel erg mis.

Een stem die zegt dat het anders moet

Het wegstrepen van de staatsschuld bij de banken zal niet zonder slag of stoot gaan. Het afpakken van de macht van de gevestigde orde (ja mensen, zonder hoofdletters) door ze niet te voeden met belastinginkomsten en de overheid een halt toeroepen zal niet gemoedelijk verlopen. Het alternatief is echter nog veel onaantrekkelijker. One way or the other, er zal bloed vloeien. Je kunt de kool en de geit niet sparen. Wie is er zo gek om morgen met deze tekst op A-viertjes op de Dam te gaan staan? Om het op Veeboek te zetten en op te roepen tot een algehele staking op 27 april? En doorgaan op 28 april, 29 april, 30 april, 1 mei….gewoon niet meer naar je werk gaan, net zolang tot de elite murw is. Totdat er ordetroepen door de straten gaan. Tanks voor de tweede kamer. Ordetroepen om paleis Snoeshaan. Instellen van een avondklok. Samenscholingsverbod. Leger in opperste staat van paraatheid. En die stem die zegt dat het anders moet. Dat er geluisterd moet worden.

We zouden als mens veel intelligenter zijn om de leiding van de mierenhoop die Europa heet, die Nederland heet, die Amerika heet (enzovoort) zelf in handen te nemen. Of dan in ieder geval toch enkele belangrijke eisen af te dwingen om verdere problemen te voorkomen. Want het is welletjes. Als het tij niet snel gekeerd wordt, is het te laat. Dan breekt de hel los. Dan kunnen we beter binnenkort de pleuris zelf veroorzaken. Want de pleuris is nog altijd beter dan de hel.

Vreedzaam verzet

Ik ben geen voorstander van gewapend verzet of gewapende actie tegen wie dan ook. Ik wens op geen enkele manier de indruk te wekken dat ik voorstander ben van een gewelddadige coup tegen de Nederlandse overheid of de EU. Ik draag ieder mens een warm hart toe, ongeacht of deze of gene nou gehandicapt, Joods, leraar, homo, christen, moslim, Chinees of bankier is. Ik gun ieder een gezond en zorgeloos leven. De huidige samenleving wordt dit echter niet gegund door de ontwikkelingen en het beleid van de huidige machthebbers.

Bovenal ben ik in de eerste plaats een weldenkend mens, echtgenoot en vader en hoop ik mijn kinderen en kleinkinderen een toekomst te kunnen bieden die vrij is van de problemen die -in mijn optiek- veroorzaakt zijn door het falende systeem dat geen recht doet aan burgers. De ongekozen (!!) leiders van de ECB en de top van de EU strooien de ganse burgerij van dit prachtige Europese samenraapsel van mensen, talen en culturen zand in de ogen en verkwanselen hun inzet en belastinggelden. De prijs wordt betaald door een afname van privacy, verpaupering van de sociale cohesie en veronachtzaming van de natuur. Daarnaast is niet in geld of getal uit te drukken hoe groot het menselijk leed is welke veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld gedwongen huisuitzettingen, noch van het leed wat veroorzaakt wordt door oorlogshandelingen ver buiten het Europese continent waarbij talloze burgerslachtoffers vallen. Dit is onze wereld. En we hebben er geen behoefte aan onnodig slachtoffer te worden van medebewoners die ons willoos maken en absurde beslissingen maken. We willen niet uitgekleed worden door een bankaire elite. We willen geen genetisch gemanipuleerd voedsel. We willen geen chemische wapens uit het midden oosten die gedumpt worden in zee. We willen geen onveilige kerncentrales in Japan of dichter bij huis. We willen geen manipulaties van de vrije markt waarop wij het recht hebben om te handelen onder dezelfde voorwaarden als overheden en grote bedrijven. We willen geen importheffingen. We willen geen vernietiging van voedsel omdat het slecht is voor de marktwaarde van voorverpakte rotzooi in de supermarkt. We willen geen vissersboten die min of meer gedwongen zijn hun bijvangst halfdood over boord te gooien. We willen geen Brussel die zich voor veel geld bezighoudt met onbenullige kwesties en EU parlementariërs die zich verrijken op kosten van het volk. Het Volk, dat bent U. U heeft de macht. Wij hebben de macht. De macht om te zeggen: en nu is het klaar. Het moet anders. Hoe dat in detail moet, daar kunnen we over praten. Zonder de excessen van het huidige systeem.

Showing 13 comments
 • Dick Berts
  Beantwoorden

  Onze apotheek-houdende, zelf stukende, eigen auto-reparerende, kunstenaar, smid, mediator, arts KS, is dankzij de adhd nu ook al een verdienstelijk journalist geworden. Logisch dat iedereen verder werkeloos is.

 • Dr.Prepper
  Beantwoorden

  Mooie eye opener Keyser Suze!
  Je stuk sluit ook naadloos aan bij dit artikel van Ewald Engelen: http://www.ftm.nl/column/hoe-grootbedrijven-de-democratie-uitwonen/

 • the_holyman
  Beantwoorden

  Het klinkt zo mooi, maar met een vreedzaam protest kan zoveel “vaud” gaan.

  Ik zie nu al als nieuwbakken vader, de problemen bij de kassa als ik 2 pakken speciale babymelk wil halen. Puur en alleen omdat ik altijd iets op voorraad wil hebben. Het gebeurt mij regelmatig dat ik misgrijp en dan moet ik toch iets. Als ik er dan 2 vind, neem ik ze ook mee ook.

  Als het “vaud” gaat, gaat het goed “vaud”, en is er niets meer vreedzaams aan.
  Ik zie nu al bij de locale supermarkt dat de schappen nooit echt vol zijn, zoals 20 jaar geleden, toen ik nog vakken aan het vullen was.
  Natuurlijk heeft dit met bedrijfseconomische efficiëntie te maken, maar ik denk ook dat de directeuren iets vermoeden. En dan is het beter om een kwartvolle winkel te laten plunderen dan een volledig afgeladen met extra opslag.
  Aan de ene kant heb ik zoiets, van laat maar komen, ik ben redelijk voorbereid, aan de andere kant is het beangstigend zoals de politiek dit door de graaiende bankenmaffiamedewerkers hebben kunnen laten gebeuren.

  Ik hoop echt dat men (de hogere heren) inziet dat het niet meer gaat en dat er verandering moet komen. Want als de vlam in de pan slaat, zou het wel eens heel verkeerd uit kunnen pakken. Ook al was het in het begin een vreedzaam protest.
  Dit hebben we al in verschillende scenario’s kunnen zien in de geschiedenis.

  • Keyser Suze
   Beantwoorden

   Dat is precies wat ik bedoel. Dat het ‘vaud’ gaat, begrijpt iedereen. Dat een vreedzaam protest ‘faud’ kan gaan ook. Maar als de huidige politici en banksters onweersproken hun huidige beleid voortzetten, dan gaat het Goet Voud!
   En het wordt steeds erger; de plannen liggen al klaar om de gaten in de begroting te dichten met de pensioengelden, banken overeind te houden met spaargeld….

   • Fist
    Beantwoorden

    En de wereld verbeteren door bij jezelf te beginnen zal ook niet veel helpen. De enige oplossing zal georganiseerd verzet zijn, op welke wijze ook. Van de politiek hoef je niets te verwachten, dat zijn inderdaad meelopers die alleen € tekens voor ogen hebben en hun politieke status hoog willen houden. Door ons partijen-systeem is er veel verschil van inzicht tussen de verschillende partijen en gaat er daarmee veel energie en algemeen inzicht verloren.
    Dus sta ik achter de mening van Keyser Suze: een verbond of stichting oprichten die d.m.v. acties of politiek, mensen aan zich bind die iets kunnen betekenen als voorvechters voor een betere maatschappij. Aan vredige acties zou ik graag meewerken want het geschreven woord levert tot nu toe niet op. De vraag is wie het initiatief neemt om iets dergelijks te organiseren. Hoe pak je het aan?

 • Cosmopolitain
  Beantwoorden

  De voud is gemaakt , als ik roep geld bestaat niet meer, worden al mijn kennissen boos, in hun achterhoofd weten ze de waarheid . De angst om van het bestaande systeem af te stappen en elke referentie kwijt te zijn is groot. Als mensen vragen hoe verder , willen ze antwoorden horen binnen het huidige systeem. Geef je antwoord en verteld dat de keien uit hun tuin moeten en ze zelf groenten moeten gaan telen , hun schoenen niet moeten weggooien maar onderhouden en laten lappen. Kijken wat je specifiek voor je buren kan betekenen , dan vragen ze van wie krijgen wij ontwikkelingshulp.
  Het hoenderhok hebben we nodig , dus gooi die knuppel er niet zomaar in, er is maar een weg , de weg terug ………..
  Zuinig met de natuur en de grondstoffen , enkele zullen het nu al kunnen, wie wijst de weg , hoe geef je het voorbeeld ?
  Wie geeft er toekomst……………..

 • Phaedra
  Beantwoorden

  Een voud die vaak gemaakt woord is meer voud

 • Noa
  Beantwoorden

  Hallo,

  Wij zijn opzoek naar een professionele prepper, iemand die het al voor een lange tijd doet en ervaring heeft. We zijn bezig met een Aardrijkskunde project en we willen meer weten over hoe een prepper zich voorbereid voor doomsday. Bent U geïnteresseerd, woont u in/rond Friesland en wilt U ons over uw voorbereidingen vertellen, neem dan contact op via deze mail: Noafraiderik@live.nl.

  Alvast bedankt!

 • pmh
  Beantwoorden

  Interessant artikel.
  Een aantal zaken heb je erg goed door,een aantal anders zaken begrijp je total niet.
  Het is ook erg lastig om te zien wat er werkelijk aan de hand is,wat ik zelf zie is ook nog maar het topje van de ijsberg.
  Omdat ik het volstrekt eens ben met de titel van dit stuk en ik er sinds kort geleden ook volledig klaar mee ben zal ik deze week een stuk posten op forum om het een en ander uit te leggen.

 • klaasvaak
  Beantwoorden

  Ik geloof heilig dat een stil en vreedzaam protest heel goed een protest zou kunnen zijn waarin wij samen onze eigen eenheid creëren, gegoten in een eigen maatschappij. Los functionerend, samenwerkend en voorbeeld stellend aan de huidige ‘overheid’ en anderen. Zo zou ik best kunnen en willen leven. Daar denk ik nu ruim zo’n 20 jaar soms weemoedig over na. ‘Wees de verandering die je in de wereld zou willen zien’ (Ghandi). Het zou mooi zijn dat in een grotere gemeenschapsvorm toe te kunnen passen. Cosmopolitain, ik geloof dat Ghandi hiermee antwoord geeft op jouw vraag. De referentie die mensen nodig hebben om te leven zal weer het voelen, gezond verstand en inlevend vermogen moeten worden. Daar is tijd, geduld en liefde voor nodig.

 • Team USCworld
  Beantwoorden

  We rennen met z’n allen als makke schapen achter elkaar aan, accepteren elke nieuwe (zogenaamd democratisch bepaalde) wet. laten onze privacy steeds verder uithollen (ov-chipkaart, pinnen, etc), en kijken er niet verbaasd van op dat ons eten vol rotzooi zit. Ondertussen verdwijen er miljarden naar andere landen, in de bodemloze put van de ondemocratische e.u., en naar een mateloos achterhaalde Monarchie. Een revolutie zou niet verkeerd zijn (het liefst geweldloos) maar waar te beginnen? Als je met een aantal mensen op Internet van gedachten hierover wisselt, of artikelen publiceert op je blog, dan sta je zo in de kijker van grote broer. Waar begint de revolutie?

 • Kogelvrijvest
  Beantwoorden

  Houdt uw ogen open.

 • Doen
  Beantwoorden

  Het is inderdaad klaar.

  Lees eens Het meest gevaarlijke bijgeloof van Larken Rose.

  Doen!

Leave a Comment