ESM financieel tiran voor Europa?

11 juli 2011 ondertekenden de ministers van Financiële zaken van de 17 eurolanden de “Treaty establishing the European Stability Mechanism“, kortweg ESM. Op de dag zelf was het nauwelijks nieuws, maar dat maakt ook weinig uit, want de kogel was helaas al door de kerk. Vanwaar deze teleurstelling?

Europees Stabiliteits Mechanisme in een notedop

Dat ESM klinkt fantastisch, volgens de uitleg op de site van Economic and Financial Affairs van de Europese Commissie:

The ESM will provide financial assistance to euro-area Member States following mutual agreement and under strict conditions. Financial assistance will only be provided if it is considered as necessary to ensure the financial stability of the euro area as a whole.

Maar hoe gaat dat vanuit Luxemburg bestuurde ESM te werk, met de 700 miljard euro die de landen er gezamenlijk voor beschikbaar moeten stellen?

De condities van het verdrag

Een filmpje over het Europees Stabiliteits Mechanisme zet enkele opmerkelijke passages over de inhoud van het verdrag op een rij (note: Laat je niet afschrikken door de Jip-en-Janneke-taal):

Is het verdrag van het ESM daadwerkelijk zo opgezet als hier wordt uiteengezet? Zou het kunnen zijn dat de makers van het filmpje de zaken verkeerd intepreteren?

Om het met eigen ogen te lezen kan je de gehele European Stability Mechanism (ESM) Treaty downloaden.

Belangrijke passages

Hieronder enkele van de voorbeelden die ook in het filmpje worden genoemd op een rijtje, 1-op-1 overgenomen uit de Nederlandse versie van het ESM verdrag.

artikel 8.1 (pagina 21)

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 700 000 miljoen EUR.

ARTIkel 9.3 (PAGINA 24)

De ESM-leden verbinden er zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe op verzoek elke door de directeur overeenkomstig dit lid verrichte opvraging van kapitaal te betalen binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst.

Artikel 32.3 (pagina 46)

Het ESM, zijn eigendommen, fondsen en bezittingen, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van rechtsvervolging […]

ARTIkel 32.4 (PAGINA 46)

De eigendommen, fondsen en bezittingen van het ESM, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van onderzoek, vordering, verbeurdverklaring, onteigening of andere vormen van beslag op grond van een maatregel van bestuurlijke, gerechtelijke, bestuursrechtelijke of wetgevende aard.

ARTIkel 32.5 (PAGINA 46)

Het archief van het ESM en alle documenten die aan het ESM toebehoren of die het onder zich heeft, zijn onschendbaar.

ARTIkel 35.1 (PAGINA 48)

In het belang van het ESM genieten de voorzitter van de Raad van gouverneurs, gouverneurs, plaatsvervangend gouverneurs, bewindvoerders, plaatsvervangend bewindvoerders, alsmede de directeur en andere personeelsleden immuniteit van rechtsvervolging […] en genieten zij onschendbaarheid wat hun officiële papieren en documenten betreft.

Preppers en het ESM

Het Europees Stabiliteits Mechanisme kan je zien als een bedreiging voor onze democratische vrijheid. We creëeren een infrastructuur die naar alle waarschijnlijk nooit meer weggaat.

Als er zo on-democratisch wordt gehandeld door de gemeenschappelijke overheden, moet het economisch voortbestaan wel bedreigd zijn. Allemaal gedacht vanuit de lijn: nood breekt wet. Als de SHTF, dan is de overheid simpelweg niet in staat om jou te redden. Zorg daarom dat je voldoende zelf bent voorbereid.

Praat mee over het ESM op het Preppers forum.